Katalogi on-line

https://katalog.kc-cieszyn.pl

 

Katalog obejmuje zbiory książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych: starych druków, rękopisów, kartografii, ikonografii, dokumentów życia społecznego, dokumentów elektronicznych oraz obiektów trójwymiarowych.

Zawiera wszystkie nabytki Książnicy Cieszyńskiej od 1994 r. oraz – częściowo – materiały z tzw. starego zasobu (czyli księgozbiorów Leopolda Jana Szersznika, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Biblioteki Czytelni Ludowej, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Tadeusza Regera, księgozbioru pomuzealnego oraz księgozbioru Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie), a także Biblioteki Dekanatu, znajdującej się w depozycie Książnicy Cieszyńskiej.

Od sierpnia 2019 roku katalog prezentowany jest w zintegrowanym systemie bibliotecznym PATRON, który w  ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line” został zaadaptowany na potrzeby Książnicy Cieszyńskiej przez gdyńską firmę MOL Sp. z o.o. Także konwersja wytworzonych w Książnicy Cieszyńskiej w latach 1994-2019 opisów katalogowych do systemu  PATRON przeprowadzona została przez firmę MOL, zgodnie z opracowanymi przez nią procedurami.

Bazy danych tworzone dotychczas przez Książnicę Cieszyńską w programie MAK pozostają nadal dostępne dla czytelników pod niżej wskazanymi adresami, nie będą one już jednak rozbudowywane, a nowe opisy katalogowe dodawane będą już tylko w systemie PATRON, który zapewnić powinien pełną obsługę obsługę procesów ewidencji, opracowania i udostępniania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

UWAGA. Aby zbiory Książnicy Cieszyńskiej poddać pełnej kwerendzie, należy skorzystać także z – dostępnych w niniejszym serwisie – „wirtualnych” wersji kartkowych katalogów i repertoriów Książnicy.

 


 

Katalogowe bazy danych w programie MAK:

Katalog książek: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/katalog-ksiazek/

Katalog książek zabytkowychhttps://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/katalog-ksiazek-z-kolekcji-zabytkowych/

Katalog czasopism: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/katalog-czasopism/

Katalog starych druków: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/katalog-starych-drukow/

Katalog rękopisów: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/katalog-rekopisow/

Katalog dokumentów życia społecznego: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/dokumenty-zycia-spolecznego/

Katalog ikonografii: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/katalog-ikonografii/

Katalog kartografii: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/katalogi-on-line/katalog-kartografii/

Książnica Cieszyńska