Katalogi on-line

Obejmują zbiory książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych: starych druków, rękopisów, kartografii, ikonografii, dokumentów życia społecznego, ikonografii i kartografii.

Zawierają wszystkie nabytki Książnicy Cieszyńskiej od 1994 r. oraz – częściowo – materiały z tzw. starego zasobu (czyli księgozbiorów Leopolda Jana Szersznika, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Biblioteki Czytelni Ludowej, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Tadeusza Regera, księgozbioru pomuzealnego oraz księgozbioru Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie), a także Biblioteki Dekanatu, znajdującej się w depozycie Książnicy Cieszyńskiej.

Aby zbiory Książnicy Cieszyńskiej poddać pełnej kwerendzie, należy skorzystać także z – dostępnych w niniejszym serwisie – „wirtualnych” wersji kartkowych katalogów i repertoriów Książnicy.

Książnica Cieszyńska