Katalog kartografii

Katalog kartografii Książnicy Cieszyńskiej obejmuje drukowane i rękopiśmienne mapy luźne oraz globusy. W skład zespołu kartografii oprócz nowych nabytków wpływających do Książnicy Cieszyńskiej od 1994 r. i stanowiących jego zasadniczy zręb, wchodzą także mapy z tzw. starego zasobu, czyli z wchodzących w jej skład księgozbiorów historycznych: biblioteki Czytelni Ludowej, księgozbioru pomuzealnego, księgozbioru Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej i Biblioteki Miejskiej. Atlasy katalogowane są w zespołach starych druków (wydanych do 1800 r. włącznie), książek dawnych (wydanych w l. 1801-1950) i książek nowych (wydanych od 1951 r.), a ich opisy są dostępne w katalogach starych druków i książek. Katalog kartografii zawiera opisy wszystkich  map luźnych i globusów wchodzących w skład Książnicy Cieszyńskiej i jest na bieżąco uzupełniany.

Opisy bibliograficzne są sporządzone według normy Opis bibliograficzny : dokumenty kartograficzne : PN-N-01152-5 (Warszawa, 2001) w drugim stopniu szczegółowości. Podstawę tworzenia haseł przedmiotowych stanowi Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Hasła geograficzne tworzone są na podstawie normy Hasło opisu bibliograficznego : forma nazw geograficznych : PN-N-01228 (Warszawa 1994) oraz publikacji Wandy Klenczon i Anny Stolarczyk Hasło geograficzne : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej : zasady wypełniania rekordu wzorcowego (Warszawa, 2000).

Książnica Cieszyńska