Bibliografie on-line

https://katalog-biblio.kc-cieszyn.pl/

 

W formie bibliograficznych baz danych udostępniane są opracowane w Książnicy Cieszyńskiej zestawienia bieżące, a mianowicie: bibliografia Książnicy Cieszyńskiej oraz bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego. Bibliografie są na bieżąco uaktualniane.

Od sierpnia 2019 roku bibliografie prezentowane są w zintegrowanym systemie bibliotecznym PATRON, który w  ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line” został zaadaptowany na potrzeby Książnicy Cieszyńskiej przez gdyńską firmę MOL Sp. z o.o. Także konwersja wytworzonych w Książnicy Cieszyńskiej w latach 1994-2019 opisów bibliograficznych do systemu  PATRON przeprowadzona została przez firmę MOL, zgodnie z opracowanymi przez nią procedurami. Również scalony sposób prezentacji bibliografii pozostaje zgodny z założeniami firmy MOL Sp. z o.o. Aby przejść do wybranej przez siebie bibliografii, należy kliknąć w dostępną w górnym menu zakładkę „Kolekcje”.

Bibliograficzne bazy danych tworzone dotychczas przez Książnicę Cieszyńską w programie MAK pozostają nadal dostępne dla czytelników pod niżej wskazanymi adresami, nie będą one już jednak rozbudowywane, a nowe opisy bibliograficzne dodawane będą wyłącznie w systemie PATRON, zawierającym scalone  zestawienia bibliograficzne.

 


 

Bibliograficzne bazy danych w programie MAK:

Bibliografia Książnicy Cieszyńskiej: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/bibliografie-on-line/bibliografia-ksiaznicy-cieszynskiej/

Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/bibliografie-on-line/bibliografia-zawartosci-kalendarza-cieszynskiego/

Książnica Cieszyńska