Katalog książek

Katalog książek Książnicy Cieszyńskiej

 

Aparat wyszukiwawczy
Katalog książek Książnicy Książnicy Cieszyńskiej obejmuje opisy następujących kategorii zbiorów:

  • druki zwarte, pochodzące z księgozbiorów historycznych, wydzielone i scalone w odrębny zespół książek w ramach przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej (Uwaga! Nie wszystkie druki zwarte wchodzące w skład księgozbiorów historycznych zostały wówczas wydzielone. Opisów książek niewyodrębnionych z zabytkowych kolekcji szukać należy w katalogach poszczególnych księgozbiorów);
  • druki zwarte, pozyskane w okresie istnienia Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej.

Katalog został sporządzony w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Opisy zostały sporządzone na kartach formatu międzynarodowego, w formie maszynopisu. Sygnatury znajdują się w prawym górnym rogu karty katalogowej.

Elementy składowe opisu

  • hasło główne
  • tytuł
  • adres wydawniczy
  • opis fizyczny
  • wyszczególnienie tomów
  • nazwa serii
  • symbole klasyfikacji UKD
  • dawne sygnatury z księgozbiorów historycznych.

Jest to katalog krzyżowy: alfabetyczno-przedmiotowy. Zawiera karty główne , odsyłacze od nazw współtwórców dzieła oraz tytułów serii, a także od haseł przedmiotowych – geograficznych i korporatywnych.

Katalog dostępny jest także w formie manualnej kartoteki w Czytelni Głównej Książnicy Cieszyńskiej. Część należących do tego zespołu książek, opracowanych według obowiązujących obecnie norm katalogowych, można odnaleźć w komputerowej bazie książek Książnicy Cieszyńskiej. W miarę postępów procesu retrospektywnego katalogowania historycznych zbiorów Książnicy trafią do niej również opisy pozostałej części zasobu.

Książnica Cieszyńska