Katalog APTL

Katalog
APTL 1. Pisma okólne władz austriackich 1666 – 1800
APTL 2. Pisma okólne władz austriackich 1801 -1848
APTL 3. Wiosna Ludów na Śląsku Cieszyńskim 1848 – 1850
APTL 4. Pisma okólne władz austriackich 1850 – 1918
APTL 5. Pisma okólne dotyczące opłat drogowych, myt i ceł oraz stanu dróg Publicznych 1801 – 1886
APTL 6. Cieszyn. Korespondencja magistratu. Zakłady i urządzenia miejskie. Ważniejsze wydarzenia 1787 – 1944
APTL 7. Cieszyn. Bd.,1732 – 1903
APTL 8. Teatr w Cieszynie Bd., 1793 – 1941
APTL 9. Akta cechowe cechów w Cieszynie 1560 – 1897
APTL 10. Akta cechowe cechów w Cieszynie i w innych miastach. 1776 – 1889
APTL 11. Bogumin. 1391 – 1846
APTL 12. Komora Cieszyńska. Akta spraw gospodarczych różnych miejscowości należących do Komory. 1590 – 1895
APTL 13. Fundusz kontrybucyjny na Śląsku Cieszyńskim. 1802 – 1915
APTL 14. Akta własności ziemskiej szlachty księstwa cieszyńskiego. 1513 – 1889
APTL 15. Wydarzenia polityczne w europie i Austrii. 1800 – 1920
APTL 16. Wydarzenia polityczne w Polsce i społeczeństwo polskie. 1722 – 1918
APTL 17. Polski ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim. 1842 – 1923
APTL 18. Akta majątkowe i sądowe różnych osób ze Śląska Cieszyńskiego i innych terenów. Bd., 1595 – 1927
APTL 19. Sprawy wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim. Duchowieństwo. Bd., 1430, 1749 – 1938
APTL 20. Szkolnictwo ludowe na Śląsku Cieszyńskim. Bd., 1779 – 1939
APTL 21. Gimnazja i seminaria nauczycielskie w Cieszynie. Bd., 1806 – 1938
APTL 22. Sprawy gospodarcze i społeczne. 1874 – 1949
APTL 23. Pierwsza wojna światowa. Wydarzenia polityczne. Legiony Polskie. 1914 – 1918
APTL 24. Pierwsza wojna światowa. Materiały dotyczące spraw politycznych, gospodarczych i wojskowych. 1914 – 1918
APTL 25. Śląsk Cieszyński w okresie walki polsko-czeskiej po pierwszej wojnie światowej. 1918 – 1920
APTL 26. Plebiscyt na Górnym Śląsku. Wydarzenia polityczne i agitacja przed plebiscytem. 1919 – 1922
APTL 27. Polska w okresie międzywojennym, Województwo Śląskie. Wydarzenia polityczne i sprawy społeczno-kulturalne. 1919 – 1939
APTL 28. Czechosłowacja. Wydarzenia polityczne. 1894 – 1944
APTL 29. Druga wojna światowa. Materiały urzędowe i propagandowe. 1926 – 1945
APTL 30. Zaolzie w okresie powojennym. 1945 – 1947
APTL 31. Materiały różne po 1945 r.
APTL 32. Utwory literackie i opracowania literatury. 19 i 20 w. (do 1939 r.)
APTL 33. Materiały redakcji “Zarania Śląskiego”. Bd., 1908 – 1958
APTL 34. Biblioteka i Muzeum Fundacji Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie. 1781 – 1935
APTL 35. Muzealnictwo. Bd., 1818
APTL 36. Konserwatorzy zabytków w Cieszynie. 1854 – 1916
APTL 37. Fragmenty książek i pojedyncze numery czasopism. 16 w., 1582 – 1939
APTL 38. Drukarstwo. Prospekty. Kalendarze ścienne. 1780 – 1939
APTL 39. Materiały różnych organizacji. 1818 – 1972
APTL 40. Materiały różnych organizacji. 1856 – 1934
APTL 41. Materiały o różnych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego. 1856 – 1955
APTL 42. Zbiór akt osobistych różnych osób. 1822 – 1938
APTL 43. Zbiór akt osobistych różnych osób. 1776 – 1941
APTL 44. Archiwum Franciszka Popiołka. Notatki z materiałów archiwalnych. Rękopisy i maszynopisy artykułów i prac historycznych. 20 w. (do 1959 r.)
APTL 45. Materiały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego “Beskid Śląski” w Czechosłowacji. 1926 – 1947

Książnica Cieszyńska