APTL 30. Zaolzie w okresie powojennym. 1945 – 1947

Książnica Cieszyńska