APTL 1. Pisma okólne władz austriackich 1666 – 1800

Książnica Cieszyńska