APTL 40. Materiały różnych organizacji. 1856 – 1934

Książnica Cieszyńska