Katalogi wirtualne

Katalogi wirtualne stanowią odpowiedniki dostępnych w czytelniach Książnicy Cieszyńskiej katalogów / kartotek kartkowych, a mianowicie:

► Rękopisów (Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, rękopisy z biblioteki Leopolda Jana Szersznika, rękopisy z biblioteki Dekanatu i Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Teki Regera);
► Książek;
► Czasopism;
► Biblioteki Leopolda Jana Szersznika (katalogi starych druków oraz druków XIX-XX w.);
► Biblioteki Czytelni Ludowej (katalogi starych druków oraz druków XIX-XX w.);
► Biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego (katalogi starych druków oraz druków XIX-XX w.);
► Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (katalogi rękopisów, starych druków oraz druków XIX-XX w.);
► Biblioteki Dekanatu, znajdującej się w depozycie Książnicy Cieszyńskiej;
► Biblioteki Tadeusza Regera.

Objęte powyższymi katalogami zbiory są sukcesywnie poddawane opracowaniu komputerowemu. Proces ten został zakończony w odniesieniu do: rękopisów z biblioteki Leopolda Jana Szersznika i z księgozbioru Tadeusza Regera (tzw. Teki Regera) (dostępne są w katalogu rękopisów), Biblioteki Leopolda Jana Szersznika (druki wydane do 1800 r. dostępne są w katalogu starych druków, książki wydane od 1801 r. dostępne są w katalogu książek z kolekcji zabytkowych) oraz starych druków z pozostałych księgozbiorów historycznych (dostępne są w katalogu starych druków).

Proces komputerowego opracowania pozostałych fragmentów księgozbiorów historycznych jest w toku i do czasu jego zakończenia katalogi wirtualne stanowią niezbędne uzupełnienie katalogów on-line.

Książnica Cieszyńska