Katalog starych druków

Katalog starych druków Książnicy Cieszyńskiej obejmuje inkunabuły (druki wydane do r. 1501 włącznie) oraz stare druki (książki i czasopisma wydawane w latach 1501-1800). Oprócz nabytków starych druków, które wpłynęły do Książnicy Cieszyńskiej od 1994 r., zespół starych druków zawiera głównie książki i czasopisma pochodzące z tzw. starego zasobu, czyli z wchodzących w jej skład księgozbiorów historycznych: księgozbioru Leopolda Jana Szersznika, księgozbioru Józefa Ignacego Kraszewskiego, Biblioteki Czytelni Ludowej, księgozbioru Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, księgozbioru pomuzealnego, księgozbioru Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz Biblioteki Dekanatu, znajdującej się obecnie w depozycie Książnicy Cieszyńskiej. Katalog starych druków zawiera opisy wszystkich druków wydanych do 1800 r., wchodzących w skład Książnicy Cieszyńskiej.

Opisy bibliograficzne są sporządzone według następujących zasad:

a) Inkunabuły – opisy są przejmowane z Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur – centralnego katalogu inkunabułów w zbiorach polskich sporządzonego w dwóch tomach pod redakcją Alodii Kaweckiej-Gryczowej przez Marię Bohonos i Elizę Szandorowską (Vratislaviae [et al.], 1970). W następnej kolejności opisy te są uzupełniane takimi elementami, jak opis fizyczny, cytata bibliograficzna, dawne numery inwentarzowe, uwagi dotyczące opisu bibliograficznego, zawierające między innymi informacje o oprawie, uwagi biblioteczne, w których umieszcza się dane o uszkodzeniu egzemplarza i jego ewentualnej konserwacji oraz współoprawieniu z innymi dziełami.

b) Stare druki – wydawnictwa zwarte – katalogowane są według normy Opis bibliograficzny : stare druki : PN-N-01152-8 (Warszawa 1994) w II stopniu szczegółowości. Wyjątek stanowi ok. 1200 opisów z księgozbioru pomuzealnego, który w latach 1998-2001 skatalogowano w I stopniu szczegółowości.
c) Stare druki – wydawnictwa ciągłe – katalogowane są według norm Opis bibliograficzny : wydawnictwa ciągłe : PN-N-01152-2 (Warszawa 1997) oraz Opis bibliograficzny : stare druki : PN-N-01152-8 (Warszawa 1994) w II stopniu szczegółowości. Wyjątek stanowią czasopisma z księgozbioru pomuzealnego, które w 2001 r. zostały opracowane w I stopniu szczegółowości.

Opisy starych druków z księgozbioru L. J. Szersznika i z Biblioteki Dekanatu oraz części druków z Biblioteki Czytelni Ludowej zostały wykonane w l. 2008-2010 przez Fundację „Zakłady Kórnickie” w ramach projektu Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. Obecnie trwa proces weryfikacji opisów.

Książnica Cieszyńska