ARCHIWALIA

SPIS RĘKOPISÓW, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W CIESZYNIE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DEPOZYCIE KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

 

SPIS TREŚCI

1. AKTA PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY

1.1 Zarządzenia władz przełożonych i własne

1.2 Korespondencja

1.2.1 Dzienniki podawcze

1.2.2 Korespondencja

1.3 Sprawy metrykalne

1.3.1 Konwertyci

1.3.2 Ewidencja katolików w parafii cieszyńskiej

1.4 Fundacje

1.5 Sprawy finansowe

1.5.1 Wpływy i wydatki

1.5.2 Rachunki

1.5.3 Sprawy podatkowe, ubezpieczenia itd.

1.6 Księża

1.6.1 Sprawy personalne księży

1.6.2 Akta (lub spuścizny) księży

1.7 Obiekty (kościoły w Cieszynie, kościoły filialne, cmentarze)

1.7.1 Cmentarze

1.7.2 Inwentarze

1.7.3 Sprawy budowlane

1.8 Organizacja życia religijnego

1.8.1 Porządki nabożeństw

1.8.2 Ogłoszenia parafialne

1.8.3 Wizytacje

2. AKTA DEKANATU CIESZYŃSKIEGO

2.1 Szkolnictwo katolickie

3. AKTA GENERALNEGO WIKARIATU W CIESZYNIE

3.1 Regionalny Wikariat Generalny w Cieszynie

4. AKTA STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

4.1 Sprzed 1873 r.

4.2 Działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 1873 r.

5. AKTA RÓŻNE

 


 

1. AKTA PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY Spis treści

1.1 Zarządzenia władz przełożonych i własne Spis treści

1. Księga bez tytułu, zawierająca odpisy dokumentów cieszyńskiego dekanatu od 1654 r. (też wcześniejsze dokumenty). Spisana w czasach dziekana G. J. Twaruszki, opr. tekt., płpłt.

2. „Liber Currendarum [Par. Teschinensis] 1720-1752“
Odpisy dekretów i pism, na końcu indeks, opr. wspł. płsk.

3. „Liber Currendarum [Par. Teschinensis] 1753-1770”,
Odpisy dekretów i pism, też wcześniejsze, od 1737, opr. wspł. płsk.

4. “Liber Currendarum [Par. Teschinensis] Ab Anno 1765 usque ad An. 1777, 3 May”
Odpisy dekretów i pism, opr. wspł. płsk.

5. “Liber Currendarum spectans ad Parochiam Teschinensem inchoatus In Mense Majo 1777”
Odpisy dekretów i pism, opr. wspł. płsk.

6. Patenty, dekrety, okólniki itp. druki urzędowe od 1779 r. , luźne

7. „Verordnungen und Corespondentien, die teschner Pfarrey betreffend, vom Jahre 1841-1844“
Na końcu spis treści, opr. wspł. płsk.

8. „Verordnungen und Corespondentien die teschner Pfarrey betreffend. Vom Jahre 1844″
Odpisy rozporządzeń i pism od i do władz administracyjnych, miejskich i Generalnego Wikariatu z l. 1844-1854, opr. wspł. płsk.

1.2 Korespondencja Spis treści

1.2.1 Dzienniki podawcze Spis treści

9. „Gestionsprotokoll der Pfarrey Teschen vom Jahre 1836“
Dziennik podawczy z l. 1836-43, opr. wspł. płsk.

10. „Gestions Protocoll der Pfarrey Teschen vom Jahre 1843-„
Księga podawcza korespondencji wychodzącej cieszyńskiej parafii w l. 1843-1848, opr. wspł. płsk.

11. „Gestions-Protocoll”
Księga podawcza korespondencji wychodzącej cieszyńskiej parafii w l. 1849-1857, opr. wspł. płsk.

12. „Gestions-Protokoll der kath. Pfarre Teschen“
Dziennik podawczy z lat 1877-1897, opr. wspł. płsk.

13. „Pfarramt Teschen Gestions-Protokoll ab 1. Jän. 1911”
Księga podawcza pism wychodzących i przychodzących Urzędu Parafialnego w Cieszynie z lat 1911-1914, opr. wspł. płt.

14. „Kathol. Pfarramt Teschen. Gestionsprotocoll ab 10. März 1914“
Księga podawcza korespondencji wychodzącej cieszyńskiej parafii w l. 1914-1917, opr. wspł. płt.

1.2.2 Korespondencja Spis treści

15. Najstarsze akta luźne (do 1800 r.). Korespondencja z okresu od 2 poł. 17 w. do 1793 r.,
k. 18
Jednostka zawiera 9 dokumentów:

– niedatowane zestawienie wydatków Cieszyna na sługi miejskie, m. in. na sługi kościelne, nauczycieli, grabarza itd., 2 poł. 17 w.

– OA Breslau do hr. Sunegka na Roju i Peterwitz, w sprawie pretensji P. Jana Carla Lipowsky von der Baltz w sprawie nabytych dóbr Marklowice i pieniędzy za kupno Roju, ogólnie w spr. Royischen Czyganische Erben Sache, 21.04.1679

– Biskup wrocławski Franciszek Ludwik do dziekana Aleks. Klaybora w sprawie pola i kościoła w Kisielowie, Nysa 5.07.1688

– Ces. Reprezentacja i Komora do cieszyńskiego proboszcza i dziekana Jana Józefa Gotschalkowskiego w sprawie sporu między proboszczem z Jabłonkowa a Komisją Religijną, Opawa 3.07.1753

– Biskup wrocławski Filip G. von Schafgotsch w sprawie nauczyciela z Petrowitz (Paul Koleck) , Frydek 19.[…]1767

– Komisja Religijna [ks. ciesz.?] do proboszcza strumieńskiego Franza Mateusza Knöbela, komisarza biskupiego i dziekana, w sprawie misji kanon. Kapelana w Ochabach, p. Johanna Kubitzecka, Cieszyn 18.06.1768

– Generalny Wikariusz Just Prażma przekazuje dziekanowi cieszyńskiemu Lohnowi pisma władz dotyczące kwestii urządzenia nowych parafii, Frydek 10.06.1783 r.

– Spis ilości dusz w II parafii cieszyńskiej oo dominikanów z 1789 r.

– Biskup wrocławski Filip G. von Schafgotsch w sprawie ojca Heyde, Johannesberg 26.03.1793

16. Korespondencja Urzędu Parafialnego i Dekanatu z lat 1805-1839

17. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1840-1841

18. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1842-1843

19. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1844-1845

20. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1846-1847

21. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1848-1850

22. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1851-1856

23. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1857-1859

24. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1860-1861

25. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1862-1864

26. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1865-1869

27. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1870-1879

28. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1880-1889

29. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1890-1893

30. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1894-1900

31. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat1901-1902

32. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1903-1913

33. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1914-1918; 1928-1930

34. Korespondencja Urzędu Parafialnego z lat 1931-1934

35. Korespondencja Urzędu Parafialnego z 1935 r. (przede wszystkim sprawy metrykalne)

36. Korespondencja Urzędu Parafialnego z 1936 r. (przede wszystkim sprawy metrykalne)

37. Akty zgonu – I półrocze 1946; akty urodzeń – I półrocze 1947 r.

38. Teczka: „Alte Korrespondenz”
(z Komorą Cieszyńską, pastorami, żydowskim rabinatem w Cieszynie) z lat 1890-1900

39. Opieka duchowa nad więźniami w cieszyńskim więzieniu; korespondencja w sprawach związanych z wojskiem (duszpasterstwo żołnierzy itd.) z lat 1871-1895

40. Korespondencja w sprawach związanych z wojskiem (duszpasterstwo żołnierzy itd.) z lat 1897-1911

1.3 Sprawy metrykalne Spis treści

41. „Ehe-Licenz” (zezwolenia na zawarcie małżeństwa) z lat 1795 oraz 1817-1827

42. Świadectwa moralności z lat 1842-55, chrztów z lat 1836-90 i ślubów z lat 1857-59

43. Nauka religii i chrzty Żydów – materiały z lat 1844-1852

44. Korespondencja Urzędu Parafialnego, sprawy metrykalne 1902-1907

45. Korespondencja Urzędu Parafialnego, sprawy metrykalne 1908-1913

46. Korespondencja Urzędu Parafialnego, sprawy metrykalne, legitymizacja nieślubnych dzieci – 1873-1913

47. Korespondencja w sprawach metrykalnych do sierpnia 1939 r., teczka

48. Korespondencja w sprawach metrykalnych – wrzesień 1939-[1941], teczka

49. Akta małżeńskie (małżeństwa niedoszłe do skutku, separacje, rozwody) z lat 1945-1968, 3 teczki

1.3.1 Konwertyci Spis treści

50. Zmiany wyznania – materiały z lat 1841-53; 1854-1887

51. Zmiany wyznania – materiały z lat 1888-1902

52. Konwertyci [korespondencja z lat 1929-1945], teczka


1.3.2 Ewidencja katolików w parafii cieszyńskiej
Spis treści

53. “Liber Proinscribendis Prolibus quae prima vice confessae sunt sub Parochia Teschinensis Ab Anno 1765”
Spisy katolików z parafii cieszyńskiej z lat 1765-82 którzy pierwszy raz szli do sakramentu spowiedzi, opr. wspł. płsk.

54. Spis protokołów przedmałżeńskich katolików z parafii ciesz. z ewangelikami, z tekstami przysiąg tych ostatnich, że dzieci wychowają w wierze katolickiej. 41 protokołów z lat 1735-1763, poszyt

55. „Populations-Stand unter der Teschner Pfarrey“
Z końca 18 w., z późniejszymi uzupełnieniami. W załączeniu spis domów w Cieszynie z poł. 18 w., poszyt

56. Sprawozdania statystyczne o ruchu ludności (urodziny, śluby, zgony), zarówno katolików jak ewangelików z lat 1813-1851, poszyt

57. „Populations Buch der Gemeinden Mosty u. Podobora vom Jahr 1837“
Dokładne spisy mieszkańców, z podaniem dzieci i lat życia. Podstawa do spisu ludności z tego roku, opr. wspł. pap.

58. „Populations Buch der Gemeinden Zamarsk u. Podrudau vom Jahr 1837“
Dokładne spisy mieszkańców, z podaniem dzieci i lat życia. Podstawa do spisu ludności z tego roku, opr. wspł. pap.

59. „Populations Buch der Gemeinde Bobrek vom Jahr 1837“
Dokładne spisy mieszkańców, z podaniem dzieci i lat życia. Podstawa do spisu ludności z tego roku, opr. wspł. pap.

60. „Verzeichniss der Schuler von der teschner Kreishauptschule, welche das heilige Sakrament der Firmung von …. Herr Melchior Freyherrn von Diepenbrock, … zu empfangen das Gluck halten. Teschen am 2. July 1846“
Spis uczniów z Cieszyna i okolicy bierzmowanych przez biskupa wrocławskiego, opr. wspł. pap., płt.

61. „Firmungs-Matrik [bierzmowania] uber die von S. E. Kardinal Furstbischof von Breslau Dr. Georg Kopp am 15. (Land) und 16. (Stadt) Juni 1902 in Teschen gefirmten“, opr. wspł. płpłt.

1.4 Fundacje Spis treści

62. Dokumenty fundacyjne kościoła parafialnego w Cieszynie, nr 1-50 (niekompletne), 18-20 w., zawiera akt fundacyjny z 1716 r. na pergaminie w skórzanej oprawie

63. Dokumenty fundacyjne kościoła parafialnego w Cieszynie, nr 51-100 (niekompletne), 19 w.

64. Stare dokumenty fundacyjne kościoła parafialnego w Cieszynie, 18-19 w.

65. Stare dokumenty fundacyjne kościoła św. Jerzego, 18-20 w.

66. Stare dokumenty fundacyjne cmentarza przy kościele św. Jerzego, 19 w.

67. Stare dokumenty fundacyjne cmentarza przy kościele św. Trójcy, 19 w.

68. Stare dokumenty fundacyjne b. kościoła dominikanów z 1774 r.

69. Prywatne obligacje kościoła parafialnego, 19 w.

70. „Liber Proventuum et Obvenientium Altaristae Hospitalis Teschinensis“
Zawiera odpisy fundacji dla kościoła św. Jerzego, najstarszy z 1668 r. Sylwana. Sporządzony w latach 1763-75 z późniejszymi uzupełnieniami, opr. wspł. płsk.

71. “Connotatio Omnium fundationum et obligationum quas Altarista in Ecclesiae S. Georgii et 10. millium Martyrum absolvere tenetur”
Spis fundacji kościoła św. Jerzego, księga założona w 1787 r. z późniejszymi uwagami do 1840 r., opr. wspł. płsk.

72. Fundacja barona Pfutschnera z Ustronia, 1790-1913

73. „Libellis…” [reszta oryginalnego tytułu zatarta]
Zawiera zestawienie osób, u których w latach 1806-1824 ulokowane były kapitały różnych fundacji kościelnych z poszczególnych kościołów Cieszyna, poza tym zestawienie kapitałów ulokowanych w obligacjach publicznych, opr. wspł. tekt.

74. „Stiftungsbuch der Teschner Pfarrkirche sammt Filialen vom Jahre 1839“
Zestawienia fundacji mszalnych i innych dotyczące kościoła parafialnego i innych kościołów w Cieszynie. W załączeniu materiały luźne dotyczące tego problemu, m.in. spis wydatków procentów od fundacji z 1851 r. oraz wydatki i dochody kaplicy św. Jadwigi w Sibicy za 1872 r., opr. wspł. płsk.

75. „Ausweis uiber die innbenannten Stiftungen deren Bestimmung Erfordniss und Bedeckung der Pfarreyen, Localie und Filialen des Teschner Decanats anfangend in der frühesten Zeit bis Ende October 1841“
Spis fundacji dla kościołów Cieszyna

76. „Ausweis uiber die innbenannten Stiftungen deren Bestimmung Erfordniss und Bedeckung der Pfarreyen, Localie und Filialen des Teschner Decanats anfangend in der frühesten Zeit bis Ende October 1841“
Spis fundacji dla kościołów Cieszyna, kopia dokumentu nr 75.

77. „Rechnungsbuch über die Andreas Sylvan’sche Messenstiftung vom Jahre 1845“,
opr. wspł. płpłt.

78. Księga [bez tytułu] zawierająca zestawienie fundacji kościelnych w parafiach Goleszów, Leszna, Ogrodzona, Cieszyn (kościół paraf., kościół św. Trójcy, kościół św. Jerzego) i Zamarski. Spisana po 1860 r., opr. wspł. płsk.

79. „Messen-Stiftungen bei den Filialkirche und der Pfarrkirche S. M. Magdalena in Teschen“
Spis wszystkich fundacji mszalnych w kościele parafialnym i filialnych w Cieszynie. Spisane po 1860 r., opr. wspł. pap.

80. „Stiftungs-Rechnungs-Buch der teschner Stadt und Filial Kirchen vom Jahre 1861“
Zestawienie wpływów i wydatków różnych fundacji przy kościołach w Cieszynie z lat 1861-1882, opr. wspł. tekt., płt.

81. „Stiftungs-Rechnungs-Buch der Pfarrkirche und der Filialkirchen zu Teschen“
Zawiera rachunki wpływów i wydatków z wszystkich fundacji mszalnych itd. na terenie Cieszyna z lat 1884-1901, opr. wspł. tekt., płt.

82. “Fundation St. Andreas auf Brandys”
Kilka dokumentów dot. majątków kościołów w Sibicy i Brandysie z lat1887-1938, teczka

83. Materiały dotyczące fundacji – ogólnie, 19 w.

84. Kapitały i procenty od fundacji, 19 w.

85. Akta różnych fundacji, przede wszystkim mszalnych, 19 w.

86. Akta fundacji z lat 1830, 1835, 1838, 1839

87. Akta fundacji Andreasa Sylvanusa, 19 w.

88. Akta fundacji Weroniki Neuwirth, 19 w.

89. Akta fundacji Teresy Jeitner, 19 w.

90. Akta fundacji Josefa Kuśki, 19 w.

91. Akta fundacji Karoline Spitzer, 19 w.

92. Akta fundacji Gottfrieda Zwillinga, 19 w.

93. Akta fundacji Rochusa Jesowetz z Mor. Ostrawy, 19 w.

94. Akta fundacji dr Jerzego Prutka, 19 w.

1.5 Sprawy finansowe Spis treści

1.5.1 Wpływy i wydatki Spis treści

95. „Liber et consignatio omnium proventuum poenes Parochiam Teschinensem incipiens ab anno 1708 sub Rectoratu Decani Teschinensis D.D. Galli Joannis Twaruska Commissarii Episcopalis et alia notata mirabiliaque facta”
Zestawienie dochodów parafii z różnych wsi, na końcu opis innych dochodów, inwentarze parafii itd., opr. wspł. tekt., perg.

96. „Liber Perceptorum et Expensarum Ecclesiae Pogvisdoviensis, Loncensis et Zamarscensis ab Ao 1726”
Wizytacje, rachunki, opisy z lat 1726-1783, opr. wspł. płsk.

97. “Liber Perceptorum et Expensarum Parocialis Ecclesiae Teschinensis. Item Ecclesiae Ssmae Trinitatis”
Wpływy i wydatki, rachunki itd. parafii św. M. Magdaleny w Cieszynie z lat 1744-1769; św. Trójcy z lat 1744-1772 oraz św. Jerzego z lat 1744-1764, opr. wspł. płsk.

98. „Liber Perceptorum et Expensarum parochialis Ecclesiae Teschinensis”
Zestawienie wpływów i wydatków z lat 1770-1793 oraz inwentarz kościoła z 1794 r.,
opr. wspł. płsk.

99. “Liber continens consignationem omnium proventuum parochi ac decani Teschinensis 1792”
Spisy zobowiązań poddanych na rzecz cieszyńskiego dziekana z 1792 r. z późniejszymi uzupełnieniami, opr. wspł. płsk.

100. „Liber perceptorum et Expensarum parochialis Ecclesiae Teschinensis 1794”
Zestawienia wpływów i wydatków kościoła parafialnego w Cieszynie z lat 1794-1835, na końcu inwentarz, opr. wspł. płsk.

101. „Interessen Quittungen der Pfarrey Teschen“
Spis otrzymanych wpływów z różnych fundacji, potwierdzenia itd. Księga założona w 1823 r. [?], w załączeniu odpisy wielu starszych dokumentów, nawet z XVII w., opr. wspł. płsk.

102. „Kirchen-Stiftungs-Capitalien bei Privaten und im offentlichen Fonde vom Jahre 1843“
Zestawienia dochodów kościoła z różnych fundacji i posiadanych obligacji, z uzupełnieniami do 1889 r., opr. wspł. płsk.

103. Korespondencja z różnymi gminami, przede wszystkim z Bobrkiem, w sprawie dziesięcin z lat 1827-1840

104. „Pachtzinsenbuch der Pfarrey Teschen vom Jahre 1843-„
Spis dziesięcin, dzierżaw, umowy najmu itd., z lat 1843-1850 z różnych wsi na terenie parafii, opr. wspł. płsk.

105. Akta z lat 1848-1851 dotyczące likwidacji poddaństwa, robocizny i dziesięcin, związanych z tym przeliczeń świadczeń gruntowych

106. Sprawy dziesięcin i innych należności z lat 1850-1852

107. „Liber Ratiociniorum Parochialis Ecclesiae Teschinensis Ab anno 1859”
Zestawienia wpływów i wydatków kościoła parafialnego w Cieszynie z lat 1859-1902, opr. wspł. płsk.

108. „Empfangs- und Ausgabs-Journal der Pfarrkirche in Teschen”
Księga wpływów i wydatków kościoła parafialnego w Cieszynie za lata 1873-1883, brak oprawy

109. „Alte Kauf- Miets- und Pacht-Vortrage ab 7/8.1882 bis 18.7/1905“, teczka

110. Czynsze od odkupionych pól z Szumbarku i Zebrzydowic, 19 w.

111. Dokumenty majątkowe i hipoteczne sprzed 1880 r.

112. Dokumenty majątkowe i hipoteczne z lat 1880-1913

1.5.2 Rachunki Spis treści

113. Księga rachunków kościoła św. Jerzego z lat 1764-1842, opr. wspł. płsk.

114. „Kirchen-Rechnungsbuch der Zamarsker Kirche vom Jahre 1785“
Księga rachunkowa z lat 1785-1848, opr. wspł. płsk.

115. „Gymnasial Kirche”
Rachunki kościoła gimnazjalnego [św. Krzyża] w Cieszynie z lat 1787-1831, m. in. inwentarze majątku, opr. wspł. pap.

116. Księga rachunkowa kościoła parafialnego św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie z lat 1798-1854, opr. wspł. płsk.

117. “Ratiocinia Ecclesiae S.S. Trinitatis ab Anno 1823”
Rachunki kościoła św. Trójcy z lat 1823-1863, opr. wspł. płsk.

118. „Kirchen Rechnungsbuch der Gymnasialkirche Sct Crucis in Teschen ab 1832“
Księga rachunkowa kościoła św. Krzyża w Cieszynie z lat 1832-1874, opr. wspł. płsk.

119. Księga rachunkowa kościoła paraf. św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1836-1858, opr. wspł. płsk., brak przedniej okładki

120. Rachunki cieszyńskich kościołów z lat 1839-1883

121. „Kirchen-Rechnungs-Buch der Spitalkirche S. Georgii in Teschen vom Jahre 1843“
Rachunki kościoła św. Jerzego z lat 1843-1867, opr. wspł. tekt., płt.

122. „Kirchenrechnung Filialkirche s. Cordis Jesu, Zamarsk“
Rachunki kościoła w Zamarskach z lat 1848-1901, opr. wspł. płpłt.

123. „Kirchen Rechnungsbuch Stissimae Trinitatis ab anno 1863“
Księga rachunkowa kościoła św. Trójcy w Cieszynie z lat 1863-1902, opr. wspł. płsk.

124. „Kirchenrechnung Filialkirche ad St. Georgium Teschen“
Rachunki kościoła św. Jerzego z lat 1871-1902, opr. wspł. płsk.

125. „Kirchenrechnungsbuch der Teschner Gymnasialkirche zum heiligen Kreuz ab 1875“
Rachunki kościoła św. Krzyża z lat 1875-1902, opr. wspł. płsk.

126. „Kirchen-Rechnungen S. Mariae Magdalenae 1903-”
Zestawienie dochodów i wydatków par. św. M. M. w Cieszynie w latach 1903-1919, opr. wspł. płsk.

127. „Kirchen-Rechnungen S. Trinitatis, S. Georgii 1903-”
Zestawienie dochodów i wydatków kościoła św. Trójcy i św. Jerzego w Cieszynie w latach 1903-1920, opr. wspł. płsk.

128. „Kirchen-Rechnungen S. Crucis, Zamarsk, Schibitz 1903-”
Zestawienie dochodów i wydatków kościoła św. Krzyża w Cieszynie oraz kościołów filialnych w Zamarskach i Sibicy w latach 1903-1923. Na końcu różne dalsze zestawienia do 1928, opr. wspł. płsk.

1.5.3 Sprawy podatkowe, ubezpieczenia itd. Spis treści

129. „Museum. Obligationen”
Zawiera kilka sztuk obligacji austriackiej pożyczki państwowej z 1868 r. oraz późniejsze, do I wojny światowej, teczka

130. Ubezpieczenie z Riunione Adriatica di Sicurta in Triest z lat1874-1894
131. Fasje dochodów i wydatków, wymiar podatku gruntowego, 19 w.

132. Sprawy podatkowe, 19 w.

133. Ubezpieczenia od ognia (cztery teczki: kościół paraf., probostwo, organy, kapliczka ul. Puńcowska) z lat 1945-1957

1.6 Księża Spis treści

1.6.1 Sprawy personalne księży Spis treści

134. Akta generalnych wikariuszy i cieszyńskich proboszczów, 19 w.

135. Wybór i mianowanie Regens chori i in. funkcjonariuszy kościelnych w latach 1820-1874

136. Sprawy wikarych i kapłanów z terenu dekanatu w latach 1824-1902

137. Fasje podatkowe, wynagrodzenie itd. cieszyńskich proboszczów w latach1886-1928

138. Pokwitowania, 19 w.

139. Testament ks. bpa Franciszka Śniegonia z 1884 r. i sprawy związane z jego realizacją (do 1897 r.), teczka

140. Dokumenty dotyczące drogi kapłańskiej ks. Antoniego Olszaka (dekrety, mianowania itd. 1882-1928) W załączeniu dokument dot. ks. Tomasza Dudka z 1883 r. oraz indeks ks. Jana Sikory z 1872, teczka

141. Teksty listów i orędzi episkopatu austr. do wiernych (1893-1913), częściowo rękopisy, w większości druki, teczka

142. Spis proboszczów cieszyńskich z lat 1671-1834 (sporządzony na pocz. 20 w.); korespondencja dot. opieki religijnej w szpitalach; konserwacji zabytkowego kościółka w Zamarskach; czeska korespondencja z l. 1934-1937, teczka

143. ”Powielacz” (dot. obsługi powielacza przez Urząd parafialny w Cieszynie z 1957 r., zatwierdzony przez Urząd Cenzury), zeszyt

1.6.2 Akta (lub spuścizny) księży Spis treści

144. “Disputationes speculativo Thlicae [Theologicae?] in tertiam partem D. Thomae De Admirabili Verbi divini Incarnatione”, 17/18 w., opr. wspł., tekt., pap.

145. „Rede oder Beweise, daß die menschliche Seele aus ihrer Natur unsterblich seye, gehalten von denen Studenten der Dichkunst als selbe aus dem Gymnasium in Tarnow auf die Universität austretten sollten“, 2 połowa 18 w., opr. wspł. płsk.

146. “Quaestione de universalibus. Disputatio I de uno, multo, identitate distinctione”

B.d., na stronie przedtytułowej podpis [własnościowy?] Joannis Polak, Czernoviensis, opr. wspł. płsk.

147. “Liber Iidus” [Juris Canonici, jak w incipicie], 18 w., opr. wspł. tekt., pap.,

148. Rozprawa w języku łacińskim bez tytułu, treści prawniczej, zapewne komentarz do „Digestów”. 18 w., opr. wspł. tekt., sk.

149. Rękopis o treści medycznej i przyrodniczej w j. niemieckim, bez tytułu, pocz. 19 w., opr. wspł. pap.

150. Ks. Kan. Jan Sikora, Przemowy, kazania, wiersze z lat 1922-1929 [rękopisy w j. niem. i polskim], teczka

151. Album fotograficzny ofiarowany ks. prałatowi Janowi Sikorze przez ks. kap. mjra Konstantego Pogłódka z okazji uroczystości 21.12.1936 r., zapewne jubileuszu kapłaństwa

152. Ks. Emanuel Grim, Pawłowi Stalmachowi, niestrudzonemu bojownikowi za sprawę narodową, który budził lud śląski. Na 100 letnią pamiątkę urodzin [rękopis oraz 2 egz. maszynopisu]

153. Referaty ks. J. Koterli w czasie II wojny światowej [maszynopisy]

154. Album fotograficzny, zapewne jakiegoś polskiego księdza, kilka fotografii z Cieszyna

1.7 Obiekty (kościoły w Cieszynie, kościoły filialne, cmentarze) Spis treści

155. Druk pamiątkowy z okazji budowy probostwa w Cieszynie w 1894 r.

156. Zbiór dokumentów dotyczących budynku i spraw kościoła szpitalnego św. Jerzego oraz arendy w Boguszowicach z lat 1829-1846, teczka

157. Kościół szpitalny św. Jerzego, m. in. budowa murów przy cmentarzu, 19-20 w.

158. Miejsce altarysty przy kościele św. Jerzego, 19-20 w.

159. Kościół gimnazjalny św. Krzyża,1787-

160. Kościół św. Trójcy w latach 1832-1879 (przede wszystkim sprawa budowy wieży w 1864 r.)

161. Materiały dotyczące kościoła w Mostach z 1879 r.

162. Materiały dotyczące kościoła w Zamarskach, 19 w.

163. Materiały dotyczące kościoła w Boguszowicach, 20 w.

164. Materiały dotyczące kościoła w Sibicy, 19-20 w.

165. Materiały dotyczące kościołów w Ogrodzonej i Kisielowie, 19 w.

166. Przepisanie gruntu parafii cieszyńskiej dla parafii Ogrodzona 1948-1949, teczka

167. Materiały dotyczące kościoła w Bobrku, 20 w.

168. Materiały dotyczące kościoła w Mnisztwie, 20 w.

169. Materiały dotyczące kościoła w Krasnej, 20 w.

170. Materiały dotyczące kościoła w Pastwiskach, 20 w.

171. Ogłoszenia kościelne lokalii, potem parafii katolickiej w Pastwiskach z lat 1946-48, opr. wspł. tekt., płt.

172. Ogłoszenia kościelne lokalii, potem parafii katolickiej w Pastwiskach z lat 1950-51, opr. wspł. tekt., płt.

173. Ogłoszenia kościelne lokalii, potem parafii katolickiej w Pastwiskach z lat 1952-53, opr. wspł. tekt., płt.

174. Ogłoszenia kościelne lokalii, potem parafii katolickiej w Pastwiskach z lat 1954-55, opr. wspł. tekt., płt.

175. Ogłoszenia kościelne lokalii, potem parafii katolickiej w Pastwiskach z lat 1957-58, opr. wspł. tekt., płt.

176. Ogłoszenia kościelne lokalii, potem parafii katolickiej w Pastwiskach z 1960 r., opr. wspł. tekt., płt.

177. Ogłoszenia kościelne lokalii, potem parafii katolickiej w Pastwiskach z 1961 r., opr. wspł. tekt., płt.

178. Materiały dotyczące różnych krzyży i figur w Cieszynie, m. in. na Sachsenbergu,
na G. Rynku z 1901 r.

1.7.1 Cmentarze Spis treści

179. Akta (kwestionariusze, plany, pisma) dotyczące cmentarzy w Cieszynie (przy św. Trójcy, św. Jerzym, na Bobrku, komunalny) od 1832-pocz. 20 w., teczka

180. Sprawy różnych cmentarzy w Cieszynie i okolicy, 19-20 w.

181. Księga bez tyt., zawierająca wpisy na temat opłat za posługi pogrzebowe na terenie Cieszyna w latach 1876-1890, opr. wspł. tekt., płt.

1.7.2 Inwentarze Spis treści

182. „Inventarium Parochiae Teschinensis Anno 1804“, opr. wspł. płsk.

183. Inwentarze i opisy kościołów cieszyńskich na koniec 1928 r.

184. „Inhalts-Verzeichniss für das Inventarium des kath. Pfarramts St. Maria Magdalena Teschen O/S. nach dem Stand vom Juni 1942“

185. Protokoły przejęcia parafii z lat 1898-1983

1.7.3 Sprawy budowlane Spis treści

186. Korespondencja z dostawcami, wykonawcami itd. z lat 1889-1913. M.in. oferty i kosztorysy malowania kościoła parafialnego, teczka

187. Kościół parafialny, reparacje itp., 19-20 w.

188. Protokoły Komitetu Kościelnego z lat 1896-1939, opr. wspł. tekt., płt.

1.8 Organizacja życia religijnego Spis treści

1.8.1 Porządki nabożeństw Spis treści

189. Tekst modlitw przy litanii w j. niem i łac., 2 poł. 18 w., oprawny poszyt, opr. wspł. płsk.

190. „Divina extraordinaria per decursum anni solaris ad ecclesiam S. Maria Magdalena Teschinii”

Porządek nabożeństw w kościele św. M. M. w Cieszynie, 1 poł. 19 w. Tekst łaciński, z polskimi wtrętami, potem tłumaczenie niemieckie

191. Różne akta dotyczące przebiegu uroczystości kościelnych, 20 w.

1.8.2 Ogłoszenia parafialne Spis treści

192. „Promulgationes in Anno 1819”
Ogłoszenia parafialne w j. łac. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1819-1823, opr. wspł. tekt., pap.

193. „Verkundbuch von Jahre 1845-49“
Ogłoszenia parafialne w j. polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1845-1849, opr. wspł. płsk.

194. Ogłoszenia parafialne w j. łac. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1850-1852, opr. wspł. płsk.

195. Ogłoszenia parafialne w j. łac. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1853-1857, opr. wspł. płsk.

196. „Vermeldungsbuch vom Jahre 1858 anfangen“
Ogłoszenia parafialne w j. polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1858-1868, opr. wspł. płsk.

197. Ogłoszenia parafialne w j. polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1868-1875, opr. wspł. płpłt.

198. Ogłoszenia parafialne w j. polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1875-1882, opr. wspł. płpłt.

199. „Promulgationes faciendae in ecclesiae parochiali Teschinensi ab ao 1882”
Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1882-1885, opr. wspł. płt.

200. Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1885-1889, opr. wspł. płpłt.

201. Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1889-1896, opr. wspł. płt.

202. „Promulgationes parochiales ab 1896“
Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1896-1901, opr. wspł. płpłt.

203. „Promulgationes parochiales ab 1901“
Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1901-1904, opr. wspł. płt.

204. „Promulgationes parochiales Teschinii ab 3. Martii 1904”
Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1904-1906, opr. wspł. płt.

205. „Vermeldungen ab 28/10.1906”
Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1906-1909, opr. wspł. płt.

206. Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1909-1911, opr. wspł. płt.

207. Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1911-1915, opr. wspł. płt.

208. Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1915-1917, opr. wspł. płpłt.

209. Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1917-1921, opr. wspł. płpłt.

210. „Promulgationes parochiales ab 13. III. 1921”
Ogłoszenia parafialne w j. niem. i polskim parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1921-1925, opr. wspł. płpłt.

211. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1928-1933, opr.wspł płpłt.

212. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie od 13.VI 1937 do 26.VI 1938, opr. wspł. tekt., płt.

213. Ogłoszenia kościelne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie od 1.I 1946 do 19.V 1947, opr. wspł. płt.

214. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie 1947-1949, opr. wspł. płpłt.

215. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1949-1951, opr. wspł. tekt., płt.

216. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1951-1952, opr. wspł. tekt., płt.

217. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1953-1954, opr. wspł. płpłt.

218. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1955-1956, opr. wspł. płpłt.

219. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1956-1957, opr. wspł. płpłt.

220. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1957-1958, opr. wspł. tekt., płt.

221. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1959 r., opr. wspł., tekt. płt.

222. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1959 r. sic!, opr. wspł. tekt., płt.

223. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1960 r., opr. wspł. płpłt.

224. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1961 r., opr. wspł. płpłt.

225. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1962 r., opr. wspł. płpłt.

226. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1963 r., opr. wspł. płpłt.

227. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1963-1965, opr. wspł. tekt., płt.

228. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1964 r., opr. wspł. tekt., płt.

229. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1966-1967, opr. wspł. tekt., płt.

230. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1968-1969, opr. wspł. płpłt.

231. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1970-1971, opr. wspł. płpłt.

232. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1972-1973, opr. wspł. tekt. płt.

233. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1974-1975, opr. wspł. pap.

234. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1976-1977, opr. wspł. tekt., płt.

235. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1978-1979, opr. wspł. tekt., płt.

236. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1980-1981, opr. wspł. tekt. płt.

237. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1982-1983, opr. wspł. tekt., pap., folia

238. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1984-1985, opr. wspł. tekt., pap., folia

239. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1986-1987, opr. wspł. tekt., pap., folia

240. Ogłoszenia parafialne parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1988-1989, opr. tekt.

241. Tematyka kazań stanowych w kościele parafialnym w Cieszynie od 1.9.1963 r. do 1969 r.

1.8.3 Wizytacje Spis treści

242. Sprawozdania wizytacyjne o stanie parafii z lat 1840-1874

243. „Kanon. Visitationen” – z lat 1930, 1940, 1947 r., teczka

2. AKTA DEKANATU CIESZYŃSKIEGO Spis treści

244. “Liber decretorum Caesareo Regiorum Decanatus Teschinensis Anno 1782 erectus”
Księga, założona na podstawie ces. polecenia z 1781 r., zawiera odpisy rozporządzeń dekanatu cieszyńskiego, opr. wspł. płsk.

245. “Liber decretorum Caesareo Regiorum Decanatus Teschinensis Anno 1788 erectus”
do 1794 r., opr. wspł. płsk.

246. “Liber decretorum Caesareo Regiorum Decanatus Teschinensis Ab Anno 1794 usque Annum 1820 incl.”, opr. wspł. płsk.

247. „Liber Currendarum Episcopalium Decanatus Teschinensis Anno 1782 erectus”
Odpisy dekretów i pism z lat 1782-1783, opr. wspł. płsk.

248. “Liber Imus Currendarum [Caes. Reg.] et Episcopalium Decanatus Teshinensis [sic] Anno 1791 in Aprili erectus”
Odpisy korespondencji dekanatu ciesz. od i do urzędów kościelnych, głównie Generalnego Wikariatu i państwowych z lat 1791-1801. Na końcu indeks, opr. wspł. płsk.

249. „Liber II. Currendarum Episcopalium Decanatus Teschinensis ab Ao 1802”
Odpisy rozporządzeń do 1820 r., opr. wspł. płsk.

250. „Diurnale Arhipresyteratus [sic] Teschinensis incipiens Anno 1808”
Odpisy rozporządzeń dla duchowieństwa, zestawienia wpływów, terminów wizytacji, świadectw dla kapłanów z lat 1808-1829, opr. wspł. płsk. + duża liczba luźnych dokumentów

251. Księga podawcza korespondencji przychodzącej Cieszyńskiego dekanatu z lat 1814-1834, opr. wspł. tekt.

252. Dziennik podawczy cieszyńskiego dekanatu z lat 1853-1870, opr. wspł. tekt.

253. „Gestions-Protocoll” Księga podawcza korespondencji przychodzącej Cieszyńskiego dekanatu z lat 1858-1867, opr. wspł. tekt.

254. Księga podawcza korespondencji Cieszyńskiego dekanatu z lat 1859-1868, opr. wspł. tekt.

255. „Archipresbyterat Teschen Gestions-Protocoll ab Anno 1873”
Księga podawcza korespondencji cieszyńskiego dekanatu z lat 1873-1903, opr. wspł. tekt., płt.

256. „Gestions-protoc. Archipresbyterat Teschen ab 1. Jän. 1904”
Księga podawcza. dekanatu cieszyńskiego z lat 1904-1923, opr. wspł. tekt. płt.

257. “Liber Confoederat.[ione] sub archipresbit. Teschinensi de Anno 1797“
Zawiera tekst umowy związku wzajemnej pomocy duchownych cieszyńskiego dekanatu oraz spis członków, w większości z pieczęciami, opr. wspł., płsk.

258. „Grundung der Teschner Decanats Bibliothek im 1818 Jahr“, opr. wspł. tekt., pap.
Zawiera pismo J. K. Schippa z 1818, kilka wpisów z lat 1825-1826 oraz materiały luźne

259. Bractwa Trzeźwości [Mässigkeits- und Enthaltsamkeits-Verein] w parafiach dekanatu w latach 1841-1845


2.1 Szkolnictwo katolickie
Spis treści

260. Spisy biednych uczniów potrzebujących bezpłatnych podręczników, 19 w.

261. Tabele szkolne katolickich szkół trywialnych z terenu dekanatu z lat 1817-1847

262. Korespondencja w sprawie nadzoru szkolnego do 1869 r.

263. Akta zwierzchniego nadzoru szkolnego (tj. Gen. Wikariatu) z 1847 r., na początku sprawy nauki dzieci cygańskich

264. Instytut pensyjny dla wdów po nauczycielach, 19 w.

265. Dzieci niewidome – 1836 r.

266. Dzieci-podrzutki – 1848-1855 r.

267. Sprawy szkolne – 1874-1913: nauka religii, udział w posiedzeniach rad Szkolnych

268. Korespondencja ze szkołą rolniczą w Kocobędzu z lat 1898-1909

3. AKTA GENERALNEGO WIKARIATU W CIESZYNIE Spis treści

269. „Register uiber die Sammlung aller kays. königslich. gedruckten Verordnungen, welche den Geistlichkeit vom 7ten Hornung des 1783 Jahres sind kundgemachet worden“
Spis rozporządzeń dotyczących duchowieństwa z lat 1783-1787. na końcu wpisy niemieckie o innej treści, opr. wspł. pap.

270. „Chronologisches Verzeichniss über sämmtlichen, in der registratur befindliche, und in das fürstbischöfliche Commissariatsfach einschlegende gegenstände, vom Jahre 1813 an, in welchem der gefertigte zum fürstbischöflichen Commissair ernannt wurde“
Spis wszystkich pism komisariatu cieszyńskiego znajdujących się w registraturze z lat 1813-1832. Opracowany przez M. Oppolskiego, brak oprawy

271. Korespondencja Generalnego Wikariatu z lat 1805-1839

272. Dziennik podawczy Generalnego Wikariatu (?) z lat 1813-1821, opr. wspł. płsk.

273. Korespondencja Generalnego Wikariatu z lat 1874-1907

274. Korespondencja Generalnego Wikariatu z lat 1908-1913

275. „Verordnungen des fürstbischöflichen General-Vicariat-Amtes in Teschen“ z lat 1888-1906 – czasopismo (niekompletne), druk

276. „Gestions-Protokoll des Fürstbischöflichen Commissariates Teschen”
Księga podawcza korespondencji wychodzącej i przychodzącej komisariatu cieszyńskiego z lat 1902-1920”, opr. wspł. tekt., płt.

277. Listy pasterskie oraz rozporządzenia władz kościelnych z 19 w., druki

278. Różne druki, 19-20 w.

279. Ogłoszenia parafialne. Parafia Błędowice z lat 1918-1922

3.1 Regionalny Wikariat Generalny w Cieszynie Spis treści

280 . „Administracja Śląska Zaolziańskiego, Cieszyn”
Korespondencja, ale głównie okólniki itp. z lat 1938-1940, teczka

281. Regionalny Wikariat Generalny w Cieszynie – Dziennik kasowy Administracji Kościelnej w Cieszynie z lat 1938-1950

282. Dziennik podawczy Generalnego Wikariatu w Cieszynie, czasy II wojny światowej
Dziennik korespondencji na arkuszach kartonu, z lat 1940, 1941 …

283. Korespondencja biskupiego Generalnego Wikariatu w Cieszynie z lat 1938-1940, 3 teczki

284. Korespondencja biskupiego Generalnego Wikariatu w Cieszynie z lat 1941-1945, teczka

285. „Regionalny Wikarjat Generalny w Cieszynie” – Dziennik 1945-1948, opr. wspł. płpłt.

286. „Regionalny Wikarjat Generalny w Cieszynie” – Dziennik czynności 1949-1950 (likwidacja), opr. wspł., tekt., pap., płt.

4. AKTA STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH Spis treści

4.1 sprzed 1873 r. Spis treści

287. „Bruderschaftsbuch der auf aller höchsten Befehl Seiner Majestat Joseph IIten unterm 11ten Herbstmonats [wrzesień] 1785 in der ersten Pfarrkirche ad Sanctam Mariam Magdalenam eingeführten Vereinigung aus Liebe des Nächsten unterm dem allmächtigen Schütze unsers Heiland Jesus Christus, von den damaligen Dechant und Bischöflichen Komissar Anton Aloys Löhn“ (B. gruba księga, ale wpisy nieliczne: na początku z lat 1785-1786, wewnątrz księgi także wpisy z lat 1749-1753 i dalsze z lat 1785-1786). Dotyczy założonego na polecenia ces. Józefa II bractwa dobroczynnego na rzecz ubogich), opr. wspł. deska, aksamit, brzegi kart złocone, ozdobne tłoczenia

288. „Armen Instituts Rechnung seit Anno 1805 bis 1815“
Rachunki, kwartalne zestawienia wpływów i wydatków instytutu dla biednych parafii cieszyńskiej, opr. wspł. płsk.

289. „Rechnungs-Buch Uiber Empfang und Ausgaben bey dem Armen Institute zu Teschen ab Anno 1816 anfangend“
Rachunki cieszyńskiego Armen Institut z lat 1816-1855, opr. wspł. płsk.

290. „Armen-Institut“, 19 w.

291. Księga „Armen-Instituts Rechnung der Freysasen-Gemeinde zu Bobrek 1841“, opr. wspł. tekt., pap.

292. „Nichternheitskatalog der Nichternheitsvereinsglieder bei der Teschner Pfarrei 1844“
Spis członków bractwa trzeźwości w parafii cieszyńskiej, opr. wspł. płsk., ozdobna tłocz. złoc.


4.2. Działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 1873 r. ? 
Spis treści

Akcja Katolicka:

293. Księga protokołów Parafialnej Akcji Katolickiej w Cieszynie z lat 1935-1939, opr. wspł. tekt., płt.

Apostolstwo Modlitwy Serca Jezusowego [Gebetsapostolats vom heiligsten Herzen Jesu]:

294. „Verzeichniss der Mitglieder der Gebetsapostolats vom heiligsten Herzen Jesu“ (przy kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie)
Alfabetyczny spis członków z lat 1893-1929, opr. wspł. tekt. płt.

Biblioteka teologów polskich w Widnawie:

295. Księga protokołowa Walnych Zgromadzeń Kółka tj. Stowarzyszenia Biblioteka teologów polskich w Widnawie z lat 1907-[1919], opr. wspł. płpłt.

Bractwo Najświętszego Serca Jezusowego [Bruderschaft des heiligsten Herzens Jesu]:

296. „Bruderschaft des heiligsten Herzens Jesu“ [parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie] 1895.
Zawiera spis członków bractwa ułożony alfabetycznie oraz załączone pismo kard. J. Koppa z 23.IV 1895 r. zezwalające na założenie tego bractwa, opr. wspł. tekt., płt.

Bractwo Szkaplerza [Scapulierbruderschaft]:

297. Księga Bractwa Szkaplerza („Verzeichniss der Mitglieder der Scapulierbruderschaft bei der Pfarrkirche St. Mariae Magdalenae in Teschen 1898“)
Alfabetyczny spis członków wpisywanych do 1948 r., opr. wspł. tekt.

Czcicielki Maryi:

298. Album Grona Dziewcząt Czcicielek Maryi w Cieszynie, II część 1954-1960
Album fotograficzny z tekstem

„Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku”:

299. Protokoły z posiedzeń Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra od roku 1880

Księga protokołów walnych zebrań i zebrań wydziału z lat 1880-1906, opr. wspł tekt.

300. Księga protokołów „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku” od 6.06.1906 do 21.07.1924, opr. wspł. płt.

301. Protokół podawczy „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku” od 20.02.1914 do 27.04.1928, opr. wspł. płt.

302. Protokół czynności „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra” począwszy od 27. kwietnia 1928 r. [To samo co poz. 301, do końca 1937 r.], opr. wspł. płt.

303. Korespondencja z dostawcami itd. z lat 1913-1928, teczka

304. Końcowe obliczenie kosztów budowy drukarni „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra” przy ul. Pokoju, 1929 r., teczka

305. Korespondencja w sprawie wydania śpiewnika „Chwalcie pana” w 1947 r., teczka

306. Korespondencja w sprawie przejęcia ogrodu przy ul. Pokoju 5 przez Bielskie Zakłady Graficzne w 1952 r. , teczka

307. Księga rachunków i rozliczeń „Dziedzictwa” z lat 1917-1936, opr. wspł. płpłt.

308. Materiały działalności drukarni i księgarni „Dziedzictwa” z lat 1926-1939

– teczka Księgarnia (koresp. z lat 1926-1939, przede wszystkim roczne zamknięcia finansowe, bilanse itd.)

– teczka: Drukarnia (koresp. z lat 1928-1939, przede wszystkim roczne zamknięcia finansowe)

– Wykaz personelu Drukarni „Dziedzictwa” w Cieszynie

– Formularze legitymacji członkowskich „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku”, prawie 300 sztuk

– Luźny plik rachunków ze sklepu (czyli księgarni)

– Czystopis inwentury księgarni Dziedzictwa na 31.12.1937 r.

– Czystopis inwentury księgarni Dziedzictwa na 31.12.1938 r.

309. Korespondencja „Dziedzictwa” w sprawach bieżących z lat 1920-1939

– teczka: Polski Dom Kat. Frysztat (korespond. 1929-1937)

– teczka: „Guschan” dotyczy sądowej sprawy sprzedaży realności Jana Guschana w Lesznej Dolnej, który miał długi wobec Dziedzictwa – 1931-1938

– teczka: „Statut”, dotyczy zmiany statutu w 1934 r.

– plik: „Stryjski”, dotyczy wydania przez niego książki w Cieszynie w 1938 r.

– teczka: „PKO Warszawa”, sprawy ubezpieczenia 1920-38

– teczka: „Dziedzictwo (bieżące)”, korespondencja z 1937 i 1938 r.

– plik: „Dziedzictwo”, korespondencja z 1939 r.

310. Materiały działalności i korespondencja „Dziedzictwa” z lat 1930-1939

– teczka: „Dziedzictwo-starostwo”, korespondencja ze starostwem cieszyńskim (przede wszystkim skład władz itd.) z lat 1933-1935

– teczka bez tyt., korespondencja w sprawie składu władz, protokoły walnych zebrań itd. 1930-1939

– teczka: „Ekspedycja premii [książkowych] członkom”, spisy wysłanych pozycji, nazwiska itd. okres międzywojenny

– teczka: Klisze, spis klisz m. in. kościołów, ulotki reklamujące wydawnictwa „Dziedzictwa”

– teczka: „Wydatki Dziedzictwa” 1934, 1935

– teczka: „Urząd Skarbowy. Podatki” (1 pismo)

– teczka: „Koresp. Bieżąca” (z 1936)

– teczka: bez tytułu, dotyczy wydawnictw, zwłaszcza artykułów o J. Sarkandrze, z załączonymi fotografiami

311. Dokumenty i korespondencja dotyczące domu „Dziedzictwa” z lat 1880-1938

– teczka 1. „Zakupno starej realności, Stary Targ”, dokumenty z lat 1880-87

– teczka 2. „Budowa domu Stary Targ”, dokumenty z lat 1887-1897 z późniejszymi,

plany

– teczka 3. „Kamienica Stary Targ” (akta własności i wynajmu 1898-1916)

– teczka 4. Odpisy z Miejskiego Urzędu Budowlanego w Cieszynie , dotyczące kamienicy na St. Targu, z lat 1888-1916

– teczka 5. „Restauracja” dokumenty z lat 1919-1936

– teczka 6. „Lokatorzy na Starym Targu”, 1934-38

– teczka 7. „Biblioteka Dziedzictwa”, korespondencja z lat 1925-37

312. KAP [Polska Katolicka Agencja Prasowa]

– Biuletyny KAP z 1936 r., maszyn. powiel. (czasopismo)

313. KAP [Polska Katolicka Agencja Prasowa]

– plik: biuletyny KAP z 1937 r., maszyn. powiel.

– plik: „Kulturkampf”. Berichte aus dem Dritten Reich, z 1936 r., pisemko wydawane w Paryżu w 1936 r., maszyn. powiel. (czasopisma)

314. Materiały działalności wydawniczej

– plik: Sprawy ogólne wydawnictw

– plik: Projekty wydawnictw

– plik: Spis wydawnictw

– plik: Recenzje

– plik: Dziennik Cieszyński

– plik: Koresp. Sawicki 1920-21

– plik: Sp.[olek] sv. Vojtecha

– plik: Kotula

– plik: Cenniki

– plik: Kancjonał ks. Żmijki

– plik: Galicz

– plik: Kościoły drewniane

– plik: L. Kobiela

– plik: Kościół cierpiący

– plik: Krząszcz

– plik: Na 60-lecie …

– plik: Nieszp. Liturg.

– plik: Panu służ

– plik: Chwalcie Pana

– plik: Kl. Matusiak

– plik: Hallo

– plik: Ks. Jarzyna

– plik: O Kościele Chr., o Opatrzności B.

– plik: Chrześcijanin na łożu boleści

– plik: jaki wpływ wywarła reformacja … Historja reformacji i kontref. na Śląsku

– plik: Lekcje i ewangelie

– plik: Królewska Droga Krzyża

– plik: Niezłomny Rycerz Chrystusowy (o św. Janie Sarkandrze)

315. Materiały dotyczące premii książkowych przesyłanych członkom „Dziedzictwa” w latach 1934-1937

– teczka: „Premje Dziedzictwo”, luźna koresp. z l. 1934-1937

– księga: Alfabetyczny rejestr członków, do których wysyłane były premie książkowe, według nazwisk

– księga: Alfabetyczny rejestr członków, do których wysyłane były premie książkowe, według miejscowości

316. Korespondencja „Dziedzictwa”, głównie w sprawach pracowników drukarni i księgarni z lat 1907-1939

1. B. Dziedziak (oraz Frankówna, Kocjan, Walica)
2. Franciszek Hess (oraz Dziadek, Niemiec, Szczepanówna)
3. Belchowski (oraz Sabath)
4. [Restauracja: Dobszewicz] Kwiatkowski (oraz Krupkowa, Igła)
5. Kofin
6. [Jan] Suchanek
7. J. Kichejda
8. J. Machej
9. Chromik – Szczyrbowski
10. Tadeusz Dźwigalski
11. Pastucha [brak]
12. Szczepan Franciszek
13. Kazimierz Gawiński

– Podania o posadę w Drukarni

317. Materiały działalności „Dziedzictwa” z lat 1874-1937 (według opisu na wewnętrznej stronie kartonowej pokrywki)

– realność przy ul. Górnej (1920-1929)

– Spór o własność domu na Starym Targu (m. in. opis historii powstania, 1887-1910)

– Datki na budowę domu na Starym Targu (1874-1887)

– Podatki (austr. i polskie)

– Pożyczka w KKO Cieszyn (1932-1933)

– Pożyczka Narodowa [brak]

– Statuty 1905, 1918, 1924, 1934 [brak]

– Różne zapiski (przekazanie dokumentów Dziedzictwa pomiędzy ks. I. Świeżym a nowym prezesem ks. J. Sikorą 1897; Zbiórka na koronację obrazu MB w Kalwarii Zebrzyd. – uzup.]

– Księgarnia – koncesja

– Restauracja – koncesja austr. i polska [brak]

– Drukarnia – Karta przemysłowa, kontrakt z Hessem z 1936 r.

– Slany – koncesja na drukarnię, sprzedaż jej Dziedz. (i dalsze dokumenty)

– Zakład Ubezp. Społecznych w Chorzowie (1928-1937)

– Ulotki, odezwy [brak]

– Ustanowienie Gener. Sekret. Ks. Biłko L. [brak]

– Drobne dokumenta nowsze [brak]

Są natomiast dwie książeczki spłat kredytu hipotecznego Teschner Sparkasse z 1905 r. oraz list do posła ks. J. Londzina w Wiedniu z 1912 r.

318. Spisy członków „Dziedzictwa” z lat przed 1914-1936

– teczka: spis członków dziedzictwa, przed 1914 r.

– teczka: Spis członków dziedz. 1930, Śląsk Czechosł. (I skontr.)

– teczka: IIIa Spis członków dzidzictwa, Sląsk polski [1921]

– plik kartek w kartonowych pudełkach: Spis członków Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra w Cieszynie 1934 (2 egzemplarze)

– plik kartek w kartonowych pudełkach i kopercie: Spis członków Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra w Cieszynie [1936 r.]

319. Papiery firmowe „Dziedzictwa” – różne formularze, koperty, kwitariusze itd. (nie zapis.)

Katolicka Rodzina Sieroca:

320. Materiały z lat 1949-1950

Katolickie Stowarzyszenie Mężów:

321. Spis Członków Katolickiego Stowarzyszenia Mężów [w Katowicach], Oddział w Cieszynie. Z lat 1933-1936, z późniejszymi uzupełnieniami, opr. wspł. płpłt.

322. Katolickie Stowarzyszenie Mężów w Cieszynie. Księga Protokołów z lat 1933-1939, opr. wspł. płpłt.

323. Teczka z korespondencją, spisem członków itd. Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Cieszynie z l. 1933-1939, opr. wspł. płpłt.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej:

324. Spis członków czynnych Stow. Młodzieży Katolickiej [Męskiej] w Cieszynie, z lat 1925-1929, opr. wspł. płpłt.

325. Księga protokołów Walnych i plenarnych zebrań Stow. Młodzieży Katolickiej [Męskiej] w Cieszynie, od 1933 r., opr. wspł. płpłt.

326. Księga protokołów zebrań zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej z lat 1935-1939, opr. wspł. płpłt.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej:

327. Kronika Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, oddział w Cieszynie, z lat 1936-1938, opr. wspł. płpłt.

328. Księga protokołów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, oddział w Cieszynie, z lat 1934-1938, opr. wspł. tekt., płt.

Krucjata Eucharystyczna:

329. Kronika Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Cieszynie, z lat 1945-1951. Wpisy m. in. z listami członków, fotografie, opr. wspł. płt.

330. „Protokularz” [Księga protokołów Krucjaty Eucharystycznej w Cieszynie, z lat 1946-1949], opr. wspł. tekt., pap.

Opieka nad kształcącą się młodzieżą katolicką im. bł. Melchiora Grodzieckiego:

331. Księga protokołów „Opieki nad kształcącą się młodzieżą kat. im. bł. Melchiora Grodzieckiego 1905-1925, opr. wspł. płpłt.

332. Korespondencja „Opieki nad kształcącą się młodzieżą kat. im. bł. Melchiora Grodzieckiego” z lat 1906-1920, teczka

333. Budowa Internatu [męskiego] na Bobrku w latach 1912-1938 (z planami, także innych budynków), teczka

334. Księga: „Protokoły posiedzeń Kuratoryi Internatu im. bł. Melchiora Grodzieckiego w Bobrku 1913-1924”, opr. wspł. płpłt.

335. Sprawy prowadzenia przez „Opiekę nad kształcącą się młodzieżą kat. im. bł. Melchiora Grodzieckiego” internatu dla chłopców w budynku Fundacji Cselesty z lat 1921-1935, teczka

336. Korespondencja „Opieki nad kształcącą się młodzieżą kat. im. bł. Melchiora Grodzieckiego” z lat 1922-1939, teczka

337. Internat żeński, ul. Sienkiewicza. Kupno, adaptacja. Korespondencja, plany z lat 1923-1935, teczka

338. Spór „Opieki” z prof. Bogoczem 1924/25 i inne sprawy sądowe, teczka

339. Korespondencja w sprawie zmiany statutu „Opieki nad kształcącą się młodzieżą katolicką im. bł. Melchiora Grodzieckiego” z lat 1934-1938, teczka

340. Inwentarz ruchomości Internatu Żeńskiego im. bł. M. Grodzieckiego Cieszyn, Sienkiewicza 17, przed 1939 r. , opr. wspł. płpłt.

341. Inwentarz ruchomości Internatu Męskiego im. bł. M. Grodzieckiego w Cieszynie-Bobrku, przed 1939 r., opr. wspł. płpłt.

342. Korespondencja „Opieki nad kształcącą się młodzieżą kat. im. bł. Melchiora Grodzieckiego” z lat 1939-1940, teczka

Polski Związek Niewiast Katolickich

343. Protokoły Grupy miejscowej Polskiego Związku Niewiast Katolickich
Księga protokołów Wydziału [tj. Zarządu] Związku Niewiast Katolickich w Cieszynie z lat 1911-1929, opr. wspł. płpłt.

344. Księga protokołów comiesięcznych zebrań Polskiego Związku Niewiast Katolickich w Cieszynie z lat 1929-1935, opr. wspł. płpłt.

345. Księga protokołów Walnych i plenarnych zebrań Polskiego Związku Niewiast Katolickich w Cieszynie z lat 1935-1939, opr. wspł. płpłt.

346. Księga protokołów Wydziału Polskiego Związku Niewiast Katolickich w Cieszynie z lat 1932-1935, opr. wspł. płpłt.

347. Księga protokołów Wydziału [tj. Zarządu] Związku Niewiast Katolickich w Cieszynie z lat 1935-1939, opr. wspł. pap., płt.

Sodalicja Mariańska:

348. Księga protokołów zebrań [ogólnych] Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1924-1936, opr. wspł. płpłt.

349. Sprawozdania z działalności Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1926-1935, zeszyt

350. Protokoły zebrań Kongregacji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1926-1927, zeszyt

351. Protokoły zebrań Wydziału Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1926-1932, zeszyt

352. Spis wysłanej korespondencji Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1930-1936, zeszyt

353. Protokoły zebrań Wydziału Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1932-1937, zeszyt

354. Księga Pamiątkowa Sodalicji Mariańskiej Dziewcząt w Cieszynie z lat 1935-1961

355. Protokoły zebrań Wydziału Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1937-1939 i 1945-1949, zeszyt

356. Spis sodalisek, członkiń oraz aspirantek Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z ok. 1937 r., zeszyt

357. Księga protokołów zebrań [ogólnych] Sodalicji Mariańskiej Pań i Panien w Cieszynie z lat 1939-1948, opr. wspł. płpłt.

358. Księga protokołów Kongregacji Mariańskiej Dziewcząt w Cieszynie z lat 1935-1945, opr. wspł. płpłt.

359. Księga protokołów Wydziału Kongregacji Mariańskiej Dziewcząt w Cieszynie z lat 1935-1939

Stowarzyszenie Katolickich Czeladników [Kath. Gesellen-Vereines]

360. „Verzeichnis der Ehrenmitglieder der „Katholischen Gesellenvereines” zu Teschen“ [ozdobna oprawa, pudło. Zawiera wpisy od 1887 r. do okresu międzywojennego], opr. wspł. sk. tłocz. złoc.

361. „Protokoll Buch Nr 1 des kath. Gesellen-Vereines Teschen“ z lat 1899-1905, opr. wspł. płpłt.

362. „Kath. Gesellen-Verein“
Korespondencja z lat 1903-1910, teczka

363. „Katholische Gesellen-Verein”
Księga członków i pobranych składek z lat 1904-1935, opr. wspł. płt.

Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich [Christlicher Mütter-Vereins]:

364. „Chronik christlichen Mütter-Vereins zu Teschen“ z lat 1879-1913, opr. wspł. płpłt.

365. „Mütter-Verein / Sodalicja Matek Chrześcijańskich” (przy kaplicy S. Boromeuszek) z lat 1879-1937, teczka

Związek Śląskich Katolików:

366. Księga protokołów walnych zebrań i zebrań wydziału Związku Śląskich Katolików z lat 1910-1927, opr. wspł. płpłt.

367. Księga protokołów posiedzeń komitetu Związku Śląskich Katolików z lat 1919-1932, opr. wspł. płpłt.

Różne stowarzyszenia:

368. Katolickie Stowarzyszenie „Św. Zyty” i inne
(Akcja Katolicka, Front Katolicki, Sodalicja Marii, Kat. Chór kościelny, Katolicka Rodzina Sieroca, Straż Honorowa) materiały z lat 1934-1939, teczka

5. AKTA RÓŻNE Spis treści

369. „Skreślenie historji i stosunków prawnych posiadłości b. arcyksięcia Fryderyka Habsbursko-Lotarynczyka, położonych na terytorjum polskim księstwa Cieszyńskiego”
[w twardej obwolucie różne pisma z 2 poł. XIX w. i pocz. XX w. odnoszące się do Komory Cieszyńskiej, przede wszystkim kwestii prawa patronatu]

370. Sprawozdanie Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego za rok 1932 [Maszynopis]

371. „Silesiaca”
Spis książek dotyczących Śląska Cieszyńskiego, po 1928 r. sporządzony niemal w całości przez L. Brożka

372. „Verleihungs-Urkunden“ – zawiera korespondencję dot. wymiany dokumentów pomiędzy Polską a Czechosłowacją po 1919 r. W załączeniu odpisy dokumentów z 1454 i 1612 r., teczka

373. Materiały dotyczące zbiórki pieniężnej na koronację obrazu NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1887 r.

374. Plany sytuacyjne różnych budynków należących do parafii cieszyńskiej – po 1840 r.,
teka zawierająca 6 planów

375. Nuty, 19-20 w. [rękopisy, rękopisy powielane, druki]

376. Spis ok. 1000 książek z Biblioteki Dekanatu, uporządkowany tematycznie (większość stanowią książki religijne), maszynopis

Książnica Cieszyńska