Katalog książek z kolekcji zabytkowych

Katalog książek z kolekcji zabytkowych Książnicy Cieszyńskiej obejmuje wydawnictwa zwarte oraz ciągłe nieregularne wydane od 1801 r. pochodzące z księgozbiorów Leopolda Jana Szersznika, księgozbioru pomuzealnego i księgozbioru Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zawiera wszystkie książki wydane w omawianym okresie z księgozbiorów L. J. Szersznika i księgozbioru pomuzealnego; w odniesieniu do księgozbioru PTL katalog nie jest kompletny (pełny katalog jest dostępny w czytelni ogólnej w formie kartkowej lub stronie internetowej Książnicy Cieszyńskiej w wersji „wirtualnej”). Opisy książek z księgozbioru L. J. Szersznika zostały wykonane w l. 2008-2010 przez Fundację „Zakłady Kórnickie” w ramach projektu Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. Obecnie trwa proces weryfikacji opisów.

Opisy bibliograficzne są sporządzone według normy Opis bibliograficzny : książki : PN-82/N-01152.01 (Warszawa 1983) oraz zgodnych z nią zasad zawartych w publikacji Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. Oprac. Maria Lenartowicz (Warszawa 1983) w I stopniu szczegółowości (ok. 18000 opisów książek z księgozbioru pomuzealnego) lub II stopniu szczegółowości (ok. 4700 opisów książek z księgozbioru pomuzealnego oraz wszystkie opisy książek z księgozbiorów L. J. Szersznika i PTL ). Książki nie są opracowane przedmiotowo.

Książnica Cieszyńska