APTL 5. Pisma okólne dotyczące opłat drogowych, myt i ceł oraz stanu dróg Publicznych 1801 – 1886

Książnica Cieszyńska