Katalog książek

Katalog książek Książnicy Cieszyńskiej obejmuje wydawnictwa zwarte oraz ciągłe nieregularne wydane od 1801 r. Katalog zawiera opisy wszystkich nabytków, które wpłynęły do Książnicy od 1994 r. oraz opisy części książek pochodzących z tzw. starego zasobu, czyli z wchodzących w jej skład księgozbiorów historycznych: księgozbioru Józefa Ignacego Kraszewskiego, Biblioteki Czytelni Ludowej, księgozbioru Tadeusza Regera, księgozbioru Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. W odniesieniu do starego zasobu katalog nie jest kompletny; pełne katalogi poszczególnych kolekcji historycznych są dostępne w czytelni ogólnej w formie kartkowej lub stronie internetowej Książnicy Cieszyńskiej w wersji „wirtualnej”.

Opisy bibliograficzne są sporządzone według normy Opis bibliograficzny : książki : PN-82/N-01152.01 (Warszawa 1983) oraz zgodnych z nią zasad zawartych w publikacji Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. Oprac. Maria Lenartowicz (Warszawa 1983) w II stopniu szczegółowości. Opisy uzupełnione są hasłami przedmiotowymi tworzonymi przy użyciu słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Książnica Cieszyńska