Katalog czasopism

Katalog czasopism Książnicy Cieszyńskiej Książnicy Cieszyńskiej obejmuje wszystkie nabytki, jakie wpłynęły do Książnicy Cieszyńskiej od 1994 r. oraz część czasopism pochodzących z tzw. starego zasobu, czyli z wchodzących w jej skład księgozbiorów historycznych: księgozbioru Leopolda Jana Szersznika, księgozbioru Józefa Ignacego Kraszewskiego, Biblioteki Czytelni Ludowej, księgozbioru Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, księgozbioru pomuzealnego, księgozbioru Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. W odniesieniu do starego zasobu katalog nie jest kompletny; katalog czasopism oraz katalogi poszczególnych kolekcji historycznych (zawierające także czasopisma) są dostępne w czytelni ogólnej w formie kartkowej lub stronie internetowej Książnicy Cieszyńskiej w wersji „wirtualnej”. Katalog obejmuje wydawnictwa ciągłe periodyczne; wydawnictwa ciągłe ukazujące się nieregularnie (np. serie) znajdują się w katalogu książek.

Opisy bibliograficzne są sporządzone według normy Opis bibliograficzny : wydawnictwa ciągłe : PN-N-01152-2 (Warszawa 1997) w II stopniu szczegółowości. Opisy uzupełnione są hasłami przedmiotowymi tworzonymi przy użyciu słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Książnica Cieszyńska