PRZEWODNIK PO KATALOGACH, INWENTARZACH I BAZACH DANYCH

 

RODZAJ
ZBIORÓW
KATALOGI KARTKOWE / INWENTARZE UMIEJSCOWIENIE KATALOGÓW KARTKOWYCH / INWENTARZY
(papierowych oryginałówi kopii elektronicznych)
KATALOGI KOMPUTEROWE
Dostępne w obu czytelniach
i w Internecie:
Książki (wydane po 1800 r.) -> Zbiorczy katalog alfabetyczny książek (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia ogólna ->Katalog książek online (niekompletny; w trakcie opracowania)

Zob. też w -> Katalogu księgozbiorów historycznych online (niekompletny; w trakcie opracowania)

-> Katalog systematyczny książek (niekompletny; niekontynuowany) Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru L. J. Szersznika Czytelnia zbiorów specjalnych
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru J. I. Kraszewskiego Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru Czytelni Ludowej Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru Towarzystwa Ludoznawczego Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym księgozbioru T. Regera Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym Biblioteki Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie Czytelnia zbiorów specjalnych
Czasopisma (wydane po 1800 r.) -> Zbiorczy katalog alfabetyczny czasopism (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia ogólna -> Katalog czasopism online (niekompletny; w trakcie opracowania)

Zob. też w -> Katalogu księgozbiorów historycznych online (niekompletny; w trakcie opracowania)

Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru L. J. Szersznika Czytelnia zbiorów specjalnych
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru J. I. Kraszewskiego Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru Czytelni Ludowej Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym nowych druków z księgozbioru Towarzystwa Ludoznawczego Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym księgozbioru T. Regera Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym Biblioteki Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie Czytelnia zbiorów specjalnych
Stare druki (książki i czasopisma wydane do 1800 r.) -> Katalog alfabetyczny starych druków z księgozbioru L. J. Szersznika Czytelnia zbiorów specjalnych ->Katalog starych druków online (niekompletny; w trakcie opracowania)
-> Katalog alfabetyczny starych druków z księgozbioru J. I. Kraszewskiego Czytelnia zbiorów specjalnych
-> Katalog alfabetyczny starych druków z księgozbioru Czytelni Ludowej Czytelnia ogólna
-> Katalog alfabetyczny starych druków z księgozbioru Towarzystwa Ludoznawczego Czytelnia zbiorów specjalnych
Zob. też w  -> Katalogu alfabetycznym księgozbioru T. Regera Czytelnia ogólna
Zob. też w -> Katalogu alfabetycznym Biblioteki Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie Czytelnia zbiorów specjalnych
Rękopisy, archiwalia -> Inwentarz rękopisów Biblioteki L. Szersznika „Repertorium Codicum Manuscriptorum in caes. Reg. Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii” Czytelnia zbiorów specjalnych -> Katalog rękopisów online (niekompletny; w trakcie opracowania)
-> Katalog rękopisów Biblioteki L. Szersznika Dział DD VIII, DD IX Czytelnia zbiorów specjalnych
-> Katalog rękopisów Towarzystwa Ludoznawczego Czytelnia zbiorów specjalnych
-> Katalog archiwaliów Towarzystwa Ludoznawczego Czytelnia zbiorów specjalnych
-> Wykaz archiwaliów „Zbiór archiwalny T. Regera” („Teki Regera”) Czytelnia zbiorów specjalnych
-> Wykaz rękopisów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej Czytelnia zbiorów specjalnych
-> Wykaz rękopisów Archiwum Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie Czytelnia zbiorów specjalnych
-> Kartoteka Centrum Wiedzy o Regionie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Czytelnia zbiorów specjalnych
Kartografia Luźne mapy zob. w -> Zbiorczym katalogu przedmiotowym kartografii (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia zbiorów specjalnych Luźne mapy -> Katalog kartografii online
Atlasy zob. w -> Zbiorczym katalogu przedmiotowym kartografii (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia zbiorów specjalnych Atlasy zob. w -> poszczególnych katalogach książek i starych druków online
Atlasy zob. też w -> poszczególnych katalogach książek i starych druków
Ikonografia Grafiki, ekslibrisy, fotografie, pocztówki itp. zob. w -> Zbiorczym katalogu działowym ikonografii (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia zbiorów specjalnych Grafiki, ekslibrisy, fotografie, pocztówki itp. zob. w -> Katalogu ikonografii online (niekompletny; w trakcie opracowania)
Teki zob. w -> Zbiorczym katalogu działowym ikonografii (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia zbiorów specjalnych Teki zob. w -> Katalogu ikonografii online (niekompletny; w trakcie opracowania)
Teki zob. też w -> poszczególnych katalogach książek i starych druków Teki zob. też w -> poszczególnych katalogach książek i starych druków online
Albumy zob. w -> Zbiorczym katalogu działowym ikonografii (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia zbiorów specjalnych Albumy zob. w -> poszczególnych katalogach książek i starych druków online
Albumy zob. też w -> poszczególnych katalogach książek i starych druków
Muzykalia -> Zbiorczy katalog alfabetyczny muzykaliów (niekompletny; w trakcie opracowania) Czytelnia zbiorów specjalnych -> Zob. w poszczególnych katalogach książek i starych druków online
-> Zob. też w poszczególnych katalogach książek i starych druków
Dokumenty życia spo-
łecznego, druki ulotne
Druki ulotne z księgozbiorów historycznych -> Katalog alfabetyczny druków ulotnych Czytelnia zbiorów specjalnych -> Katalog dokumentów życia społecznego online(niekompletny;  w trakcie opracowania)
Mikrofilmy,
mikrofisze
-> Zob. w poszczególnych katalogach książek i czasopism Czytelnia ogólna -> Komputerowy katalog mikroform (niekompletny; w trakcie opracowania)

Książnica Cieszyńska