R-93. „Polska Agencja Telegraficzna” („Jeden dzień Pata”, materiały serwisu informacyjnego, fotograficznego i giełdy opracowane przez PAT). 1934

Książnica Cieszyńska