R-90. Kasa Bracka Krakowska MCMXXV ( Okręgowy Związek Kas Chorych dla województwa krakowskiego i kieleckiego oraz Śląska Cieszyńskiego w Krakowie – utworzenie w 1922 r., statut, materiały ze zjazdów i posiedzeń zarządu). 1922 – 1926

Książnica Cieszyńska