R-78. Sprawy socjalne na wsi. Zniesienie serwitutów. 1905 – 1929

Książnica Cieszyńska