R-69. Kolejarze (działalność kolejarzy na Śląsku Cieszyńskim). 1914 – 1935

Książnica Cieszyńska