R-57. Sejm Galicyjski. Budżet Galicji. Statystyka (sprawy społeczno-gospodarcze). 1913

Książnica Cieszyńska