R-56. Parlament wiedeński. Odbitki i wycinki z protokołów stenograficznych parlamentu wiedeńskiego z lat 1911, 1912, 1913, 1917 (druki, wnioski poselskie, interpelacje, projekty ustaw i pojedyncze protokoły stenograficzne, dzienniki ustaw). 1854 – 1918

Książnica Cieszyńska