R-32. Sprawy szkolne i oświatowe (polskie szkolnictwo ludowe w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, Cieszyn, korespondencja J. Smulikowskiego o sytuacji szkolnictwa ludowego w Galicji, upaństwowienie Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej). 1913 – 1918

Książnica Cieszyńska