R-29. Górnicy i robotnicy wydaleni z pracy w Czechosłowacji (napady bojówek czeskich na Polaków, zeznania o sytuacji po 28.7.1920, działalność Głównego Komitetu Ofiar Wojny w Cieszynie, regulowanie spraw życiowych uchodźców mieszkających w Polsce). 1920

Książnica Cieszyńska