R-22. Śląsk Cieszyński po I wojnie światowej (przewrót polityczny na Śląsku Cieszyńskim, wybory do Sejmu Ustawodawczego, wydarzenia polityczno-społeczne na Śląsku Cieszyńskim, mapy Śląska Cieszyńskiego, gazety i wycinki z gazet, druki ogólnopolskie, plebi

Książnica Cieszyńska