APTL 44. Archiwum Franciszka Popiołka. Notatki z materiałów archiwalnych. Rękopisy i maszynopisy artykułów i prac historycznych. 20 w. (do 1959 r.)

« Powrót

Fragmenty redakcyjne większej pracy o dziejach stosunków polsko-czeskich (maszynopis). po 1945 r.

Książnica Cieszyńska