APTL 34. Biblioteka i Muzeum Fundacji Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie. 1781 – 1935

« Powrót

Korespondencja L. J. Szersznika w sprawach szkół wiejskich w księstwie cieszyńskim. 1808 - 1813

Książnica Cieszyńska