APTL 19. Sprawy wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim. Duchowieństwo. Bd., 1430, 1749 – 1938

« Powrót

Parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Bd., 1754 -1907

Książnica Cieszyńska