Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1996-1999

Zestawienie obejmuje artykuły o tematyce historycznej, opublikowane w latach 1996-1999 w prasie lokalnej polskiej części Śląska Cieszyńskiego, polskojęzycznej prasie na Zaolziu, a także artykuły w języku polskim z ukazujących się tam czasopism dwujęzycznych czesko-polskich. Opisy sporządzone zostały zgodnie z normą: Opis bibliograficzny : wydawnictwa ciągłe : PN-N-01152-2 (Warszawa 1997). Bibliografia została opublikowana drukiem w tomach: Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za rok 1996 / oprac. Stefan Król ; red. Małgorzata Szelong. – Cieszyn, 2000 oraz: Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1997-1999 / oprac. Stefan Król ; red. Małgorzata Szelong. – Cieszyn, 2002.

Książnica Cieszyńska