Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001

Zestawienie rejestruje publikacje z lat 1990-2001 tematycznie dotyczące Śląska Cieszyńskiego i wydane w granicach jego historycznego terytorium, pod względem formalnym obejmując wydawnictwa zwarte oraz te spośród tomów wydawnictw ciągłych, które posiadają indywidualne tytuły, a ich jedyna zawartość stanowią prace autorskie lub materiały konferencyjne. Spośród utworów literackich bibliografia obejmuje tylko literaturę ludową oraz teksty tematycznie nawiązujące do problematyki regionalnej. Wydawnictwa okolicznościowe i reklamowe, katalogi wystaw, informatory adresowe uwzględnione zostały w wyborze. Opisy bibliograficzne są sporządzone według normy Opis bibliograficzny : książki : PN-82/N-01152.01 (Warszawa 1983) oraz zgodnych z nią zasad zawartych w publikacji Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. Oprac. Maria Lenartowicz (Warszawa 1983) w II stopniu szczegółowości, w większości z autopsji; część spośród opisów przejętych ze źródeł bibliograficznych charakteryzuje się mniejszą szczegółowością opisu. Zestawienie stanowi uzupełnioną wersję publikacji: Bibliografia książki cieszyńskiej / oprac. Małgorzata Szelong. – Cieszyn, 2002.

Książnica Cieszyńska