Multiwyszukiwarka on-line

„Multiwyszukiwarka”, działająca w oparciu o program FIDKAR, daje możliwość jednoczesnego prowadzenia kwerend w tworzonych przy użyciu programu MAK katalogach pięciu cieszyńskich bibliotek zabytkowych: Książnicy Cieszyńskiej (łącznie ok. 83 800 rekordów*), Biblioteki im. B. R. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (ok. 8 500 rekordów*), Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie (ok. 4 800 rekordów*), Biblioteki OO. Bonifratrów (ok. 3 000 rekordów*) i Biblioteki Muzeum Śląska Cieszyńskiego (ok. 2 000 rekordów*). Za jej pośrednictwem korzystać można z elektronicznych katalogów książek (łącznie ponad 65 000 rekordów*), czasopism (ok. 3 000 rekordów*), a także zbiorów specjalnych: starych druków (ok. 30 000 rekordów*), rękopisów (2 000 rekordów*), kartografii (500 rekordów*), ikonografii (1 300 rekordów*), dokumentów życia społecznego (300 rekordów*). Uzupełnienie katalogów stanowią opracowane w Książnicy Cieszyńskiej bazy bibliograficzne: bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1996-1999 (niemal 5 000 artykułów* o tematyce historycznej z miejscowej prasy regionalnej i lokalnej) oraz bibliografia zawartości „Kalendarza Cieszyńskiego” za lata 1985-2011 (ponad 1700 artykułów*). Katalogi on-line cieszyńskich bibliotek zabytkowych nie obejmują jeszcze całości ich zasobów, jednak w miarę postępu nad komputerowym opracowaniem zbiorów elektroniczne katalogi są na bieżąco aktualizowane.

Książnica Cieszyńska