R-99. Regulacja rzek i potoków (materiały dotyczące uchwalenia przez Sejm Śląski w Opawie kredytów na regulację rzek i potoków oraz inne inwestycje wodne oraz nowelizacja ustawy o drogach wodnych). 1907 – 1918

Książnica Cieszyńska