R-95. Pamiątki z Jubileuszu 40 – 60 lat 1932 r. (listy z gratulacjami, artykuły z gazet o działalności T. Regera i uroczystej akademii). 1932

Książnica Cieszyńska