R-91. „Wiadomości Cieszyńskie” – księga prenumeratorów, książeczka czekowa administracji pisma. 1919 – 1920″

Książnica Cieszyńska