R-88. Bractwo Austr. Tow. Gór i Hut. w Ostr. Mor.(Sprawozdania rachunkowe kas brackich w towarzystwach górniczych, materiały majątkowe). 1896 – 1925

Książnica Cieszyńska