R-87. V [Piąty] Wiec kas chorych w Austrii. Maj 1912 (plik druków i wydawnictw zjazdu, sprawozdanie z IV. Zjazdu austriackich kas chorych w 1909 r.). 1909 – 1912

Książnica Cieszyńska