R-86. Kasy brackie (materiały ogólne o działalności powiatowych kas chorych w Austrii, przede wszystkim w Okręgu Zakładu Ubezpieczeń dla Moraw i Śląska w Brnie, wybory w Brnie w 1909 r.

Książnica Cieszyńska