R-83. Powiatowa Kasa Chorych w Cieszynie (sprawy wyborów delegatów do Powiatowej Kasy Chorych, sprawozdania rachunkowe, ststut, sprawozdanie z 25-letniej działalności z 1913 r.

Książnica Cieszyńska