R-80. Grupa II Stowarzyszenia Kopalń Węgla Kamiennego okręgu morawsko-ostrawskiego (domy dla rekonwalescentów i sierocińce). 1896 – 1915

Książnica Cieszyńska