R-77. Ruch spółdzielczy (robotnicze spółdzielnie spożywców na Śląsku Cieszyńskim – artykuły, zestawienia statystyczne z konferencji spółdzielni spożywczych na Śląsku Austriackim, drukowane sprawozdania rachunkowe spółdzielni). 1905 – 1930

Książnica Cieszyńska