R-76. Sprawy ekonomiczno-gospodarcze (Górnictwo, rolnictwo, giełda, budżet, banki, pożyczki państwowe itp.) (drukowane sprawozdania rachunkowe polskich spółdzielni i banków na Śląsku Cieszyńskim – 1902-1925; kasy chorych i ubezpieczenia – 1908-1913; towa

Książnica Cieszyńska