R-73. Mieszkania fabryczne. Polityka mieszkaniow. 1912

Książnica Cieszyńska