R-72. Ustawa i projekt noweli dra S. Lichta z wnioskami posłów do ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy państwowych i urzędników prywatnych. 1907 – 1917

Książnica Cieszyńska