R-7. Naczelny Komitet Narodowy. Komisariat Wojskowy w Cieszynie (sprawy legionistów cd.). Lipiec – grudzień 1915

Książnica Cieszyńska