R-68. 8 godzin pracy (walka o 8-godzinny dzień pracy i sprawy bezpieczeństwa pracy). 1903 – 1918

Książnica Cieszyńska