R-66. „Sprawozdania stenograficzne z obrad Sejmu Śląskiego w Opawie (wraz z załącznikami). 1904 – 1912

Książnica Cieszyńska