R-65. Dzienniki urzędowe władz czechosłowackich rozprowadzane na Śląsku Cieszyński. 1919 – 1920

Książnica Cieszyńska