R-63. Autonomia Sejmu Śląskiego i zmiana ordynacji wyborczej Sejmu Śląskiego. 1920 – 1929

Książnica Cieszyńska