R-61. Sprawozdanie Komisji Budżetowej w Ministerstwie Poczt i Telegrafów (referat sprawozdawczy T. Regera wygłoszony w Sejmie ). 1930

Książnica Cieszyńska