R-55. Parlament wiedeński. Druki dotyczące działalności parlamentu. Interpelacje poselskie. Koło Polskie. 1900 – 1918

Książnica Cieszyńska